Soru

Risale-i Nur için Yapılan Bazı İşaretler

Emirdağ Lahikasında geçen şu metni açıklar mısınız? "Risale-i Nur mev'id-i Ahmedî (sav) ve müjde-i Haydarî (ra) ve beşaret ve teavün-ü Gavsî (ks) ve tavsiye-i Gazalî (ks) ve ihbar-ı Farukidir."

Tarih: 9.04.2013 09:49:10
Okunma: 3851

Cevap

Halil İbrahim ağabey bu ifadelerle şunları murad ediyor olsa gerektir:

Risale-i Nur mev'id-i Ahmedî (A.S.M.): Peygamberimizin geleceğini vaad ettiği bir zatın eseridir.

ve müjde-i Haydarî (R.A.): Hz. Ali (ra)'ın Ercuze ve celcelutiye kasidelerinde müjdelediği bir zat ve eserleridir. (18-28. Lemalar ve 8. Şua'nın mevzuları)

ve beşaret ve teavün-ü Gavsî (K.S.): Şeyh Geylaninin kasidesinde haber verdiği zat ve eserleridir. (8. Lem'ada)

ve tavsiye-i Gazalî (K.S.): İmam Gazali'nin tavsiyesidir. (Bunu tam olarak bilmiyoruz)

ve ihbar-ı Farukî (K.S.)dir. İmam Rabbanî Ahmed-i Faruk'inin tavsiyesidir. (Üstada tevhid-i kıble et diye işareti veya "bir tek iman hakikatinin binler keramete tercih" edilmesini, dolayısıyla bu yolla Risale-i Nur'u tavsiye etmesi)


Yorum Yap

Yorumlar