Soru

Risale-i Nur

Risale-i Nur külliyatından genel biligiler verebilirmisiniz?

Tarih: 21.03.2011 16:41:18
Okunma: 1481

Cevap

Risale-i nur eserleri Bediüzzaman Hazretlerinin de ifadesiyle eski Said ve yeni Said dönemlerinde telif ettiği risalelerden meydana gelmektedir. 1926-1949 yılları arasında telif ettiği 126 (eski Said döneminde yazdığı 34 risale hariç)  risaleden meydan gelmektedir. Bu eserlere Risale-i Nur ismini vermiştir. Bu ismi vermesinin de 16 sebebi olduğunu izah eder. Eski Said döneminde telif ettiği bir kısım risaleleri de külliyata dahil etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri ilk eserini 22 yaşında telif etmiştir.   

Risale-i nurlar muhteva olarak Kur’an-ı Kerimin tefsiridir. Kur’anın imanî olan hakikatlerini kuvvetli delillerle beyan ve ispat ve izah eden bir tefsirdir. Esası imana ve Kur’ana hizmettir. Her bir risale Kur’anî bir reçete hükmünde, zamanın manevi yaralarına ve hastalıklarına, Müslümanların dünya ve ahret kurtuluşlarına sebeb olacak teşhis ve tedavileri içinde barındıran eserlerdir. İman esaslarına karşı geliştirilen bütün itirazları giderebilecek kudret risalelerde mevcuddur.

Risale-i nurlar:

İkna düsturu, tecdid vazifesi, siyasetten tecerrüd, Kur’an’ın manevi bir tefsiri, kuvvetli bir kelam dersi olması, bid’alara muhalefeti, Kur’anın hattını muhafaza etme gibi bir çok özelliklere sahiptir.

Risale-i nurun konuları arasında: Tevhid, haşir, nübüvvet gibi temel konular bulunmakla beraber çok çeşitli konular da yer almaktadır. Mesela: Namazın beş vakte ayrılarak kılınmasının hikmetlerini 9. sözde, peygamberimizin peygamberlik delillerini ve üç yüz mucizesini anlatan 19. söz ve 19. mektupta, öldükten sonra dirilmeyi, geceden sonra sabahın gelmesi, kıştan sonra baharın geleceği katiyetinde ispat eden 10. söz olan haşir risalesinde, Kur’an-ı Kerimin kırk yönüyle mucize olduğunu 25. sözde, kaderi  26. sözde, miraç risalesi, meleklerin varlığını ispat edip, vazifelerini açıklayan ve ruhu anlatan ve ahreti isbat sadedinde alemin harap olmasının mümkün olduğunu, bunun vaki olacağını, bunun gerekçelerinin bulunduğunu, bunu gerçekleştirecek zatın buna muktedir olduğunu, tekrar diriltilmesinin mümkün olduğunu ve vaki olacağını, gerekçelerini ispat eden 29. sözde, iman konusunu, sahabeler, ictihad, mezhebler, cennet, Alevilik, sünnet-i seniye, müteşabih bir kısım hadislerin manasının açıklanması ( dünya balık ve öküz üzerindedir gibi), iktisat, ihlas, tabiatın ilah olamayacağına dair 23. Lema, Hastalar risalesi, İhtiyarlar risalesi, Hanımlar rehberi, Gençlik rehberi, Esma-yı Hüsna, Hızır (as) hayatı, Uhuvvet, Namaz gibi bir çok risaleler mevcuttur.


Yorum Yap

Yorumlar