Soru

Peygamber İsimlerinin Farklılığı

İncilde Hz. İsa'ya Jesus, Peygamberimize(s.a.v) Faraklit, Hz Yakub'a İsrail gibi peygamberlere farklı isimler verilmiş. Farklı isimlerinin olmasının hikmeti nedir?

Tarih: 8.09.2022 15:44:13
Okunma: 451

Cevap

Peygamberlerin isimlerinin farklı kaynaklarda farklı olması; bazen aynı ismin farlı dillerde farklı teleffuz edilmesinden, bazen o ismin anlamının farlı dillerde farklı ifade edilmesinden, bazen de o peygamberin pek çok farklı sıfatlarından birinin zikredilmesinden kaynaklanır.

Mesela; İsa ismi ingilizcede  Jesus olarak söylenir.

Peygamber efendimizin hem ismi hem de sıfatı eski semavi kitaplarda geçer. Fakat bu kitaplar tahrif edildiği için bu isimler de değiştirilmiştir. Bir rivayette sevgili peygamberimiz  “Benim ismim Kur'an’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.”[1] Buyurarak semavi kitaplarda isminin nasıl geçtiğini beyan etmiştir.

Hem peygamberlerin kitaplarında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Muhammed, Ahmed, Muhtar (Mustafa-seçilmiş) manasında Süryanî ve İbranî isimleri var.

İşte Hazret-i Şuayb'ın suhufunda ismi, Muhammed (övülmüş) manasında "Müşeffah"tır.

Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında "Münhamenna",

Zebur'da "El-Muhtar (Mustafa-seçilmiş)" ismiyle isimlenmiştir.

Hem Suhuf-u İbrahim ve Tevrat'ta "Mazmaz"dır.

Yakup (a.s.)’ ın isminin İsrail olarak geçmesi, İsrâîl kelimesinin mânası ile ilgili olarak tefsirlerde yer alan yaygın açıklama, bunun İbrânîce’de ‘abdullah (Allah’ın kulu) anlamına geldiği şeklindedir. Bu da peygamberlerin aynı zamanda bir sıfatıdır.

http://Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed (asm)

 

[1] Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, İbn Asakir, Tarihu Dimaşk,  3/32.


Yorum Yap

Yorumlar