Soru

Pencereler Risalesinden

münkirler için ...ne vakte kadar....deyip elimizi kaldıracagız ifadesi var. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Tarih: 31.12.2014 14:21:10
Okunma: 4677

Cevap

Bahse konu olan yer şöyledir:

"Suâl: Şu iki âyet-i câmianın ifade ettiği vücûb ve vahdâniyet-i İlâhiye ve evsâf ve şuûnât-ı Rabbâniyeye, âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinâtın vech-i delâletle­rini, mücmel ve kısa bir sûrette beyânlarını isteriz. Çünki münkirler pek ileri gittiler. “Ne vakte kadar وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ deyip elimizi kaldıracağız?” diyorlar." (Pencereler Risalesi)

Burasını iki şekilde anlamak mümkündür.

1. “Ne vakte kadar وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ deyip elimizi kaldıracağız?” Sözünü müminler söylemiş olabilir. Buna göre, münkirler ileri gidiyorlar. Biz onlara Allah'ın varlığını ve birliğini misallerle izah edip ikna edemiyoruz. Sadece Allah her şeye gücü yeter diyip susuyoruz. Bize Allah'ın varlığını ve birliğini misallerle ve ikna edici olarak izah ediniz ki bizler de artık susmayıp münkirlere cevap verelim.

2. “Ne vakte kadar وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ deyip elimizi kaldıracağız?” Bu sözü münkirler söylemiş ise, o zaman siz bize izah edip ikna ediniz ki bizler de Allah'ın herşeye gücü yeter diyerek teslim olalım.

Fakat bu iknci mana biraz zayıftır.


Yorum Yap

Yorumlar

Şimdi ey münkir-i câhil ve ey fâsık-ı gāfil! Bu fa‘âliyet-i hakîmâneyi, basîrâneyi, rahîmâneyi ne ile îzâh edebilirsin? Sağır tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Sersem tesâdüfle mi? Âciz, câmid esbâbla mı îzâh edebilirsin?
Gönderen: YAŞAR GÜRT
Tarih: 13.01.2015 07:59:28