Soru

Yurtdışı Kurban

Yurtiçinde kurban fiyatları pahalı olduğu için, ucuz olan yurtdışında kurban kesen derneklere yönelmek, onlar aracılığıyla kurban kesmek caiz midir?

Tarih: 19.06.2022 14:40:16

Cevap

Güvenilir dernek ve kurumlar vasıtasıyla vekalet yoluyla yurt dışında daha uygun bir fiyatla kurban kestirilmesi caizdir. Herhangi bir mahsuru yoktur. Kurbanın belli bir mekânda kesilme mecburiyeti bulunmamaktadır.

Makbul ve güzel olanı ise; kişinin yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır. Bu hususta Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvası şöyledir:

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir.[1]

Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez.

 

[1] Kasani, Bedai‘, V, 67; Mevsıli, el-İhtiyar, IV, 263-265; Remli, Nihayetü’l-muhtac, VIII, 132.


Yorum Yap

Yorumlar