Soru

Oturarak Namaz Kılmak

Geçen gün dışarıda yere düştüm. Dizimi yere çarptım. Namazda secdeye varırken zorlanıyorum. Dizim yere değince acıyor. Dizimi hafif kaldırmak zorunda kalıyorum. Oturarak kılsam uygun olur mu? Mazeretim geçerli sayılır mı?

Tarih: 11.05.2021 16:56:48

Cevap

 Namazda secdeye giderken dizinizdeki rahatsızlık ciddi manada zorlanma, acı ve rahatsızlığa sebep oluyorsa o vakit namazı oturarak kılabilirsiniz.

Burada önemli olan, alanında uzman ehl-i iman bir doktorun tavsiyesi ve sizin ibadeti rahat yapıp yapamamanızdır. Namaz esnasında diziniz yere deyince rahatsızlığınız artacak veya iyileşmesi gecikecekse o zaman namazınızı oturarak kılmanıza dinimiz müsaade etmektedir. Bu ve benzer özürlü durumlarla alakalı fetvalar aşağıdaki gibidir:

‘’Bir hasta, gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması iyileşmesinin uzamasına veya hastalığının artmasına sebep olacağı anlaşılan bir hasta oturarak namazını kılar. Oturmaya da gücü yetmezse, gücüne göre yan üzeri veya sırt üstü yatarak işaretle (ima ile) namazını kılar.’’ (Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali)

‘’Dinimizde sorumluluklar kulun gücüne göre belirlenmiş (1), gücü aşan durumlar için kolaylaştırma ilkesi getirilmiştir (2). Namazın rükünlerinden herhangi birini yerine getirmeye engel olan rahatsızlıklar da kolaylaştırma sebebi sayılmıştır (3).

Buna göre; namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan, namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), nasıl namaz kılacağını soran hasta bir sahâbîye “Namazı ayakta kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl, buna da güç yetiremezsen yan üzere yaslanarak kıl.”  (4) buyurmuştur.’’ (Din İşleri Yüksek Kurulu)

 

  1. Bakara, 2/286
  2. Bakara, 2/185
  3. Ebû Dâvûd, Salât, 181
  4. Buhârî, Taksiru’s-salât, 19

Yorum Yap

Yorumlar