Soru

Ölüm Anında Okunan Kur'an

Ölüm döşeğinde olan bir kişinin başında okunan Kur'anın o kimseye faydası nedir?

Tarih: 14.01.2010 00:00:00
Okunma: 6682

Cevap

Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah (sav), "Kuranın kalbi Yâsîn'dir. Bir kimse onu Allah'ı ve ahiret gününü murat ederek okursa Allah onu affeder. Onu ölülerinize okuyunuz." buyurmuştur.

Bu hadisin izahında, "ölüleriniz" tabiriyle "ölmek üzere olanlarınız" manasının da kasd edildiği alimlerce izah edilmiştir. İşte bu hadisin irşadıyla, tarih boyunca Müslümanlar, gerek kabirde yatan geçmişlerine, gerekse ölmek üzere olan hastalara Yasin Suresi okuyarak Kur'an'ın onların imdadına koşması için gayret etmişlerdir.

Hem, Kur'an'ın müminler için bir hidayet, şifa ve rahmet olduğunu bize yine Kur'an bildiriyor. (Bkz. İsra Suresi, 82; Fussilet Suresi, 44)

Ölüm döşeğinde yatan bir mümin, hem manen, hem maddeten en hasta ve en çok şifaya hidayete ve rahmete muhtaç bir haldedir. Bu esnada okunan Kur'an, imanı sayesinde o kimseye her yönden şifa ve hidayet ve rahmet olur.

Yani, insanın ebedi ahiret yolculuğuna başlayacağı en tehlikleli bir vakitte, imanla dünyadan göçmesine sebeb olur ve Şeytan-ı lain'in son anda onu hilelerle aldatarak imanını kalbinden çıkarmasına engel olur. Hüsn-ü hatime denilen güzel bir sonla ruhunu teslim etmesine vesile olur.

Hatta sekerat denilen ölüm anında Kur'an'ın okunmasında, onun mucizelerinden biri görünür. Bu mucizeyi Üstad Bediüzzaman şöyle anlatır:

"Az sözden ve gürültüden müteessir olan hastalara ve sekeratta (ölüm anında) olanlara karşı Kur'anın zemzemesi ve sadâsı; zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle, bir nevi i'cazını (mucizeliğini) onlara da ihsas eder (hissettirir)." (19. Mektub)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar