Soru

Namazda Esnemek

Namazda çok esneyen biriyim. Bu durumun kötü oldugu yönünde açıklamalar duydum. Acaba hikmeti nedir?

Tarih: 17.04.2012 18:37:54
Okunma: 39474

Cevap

Değer verdiğimiz bir büyüğün yanında gafletle esnemek edebe aykırı olduğu için esnememeye veya engellemeye çalışırız. Esnemek gaflete işarettir. Namaz ise Cenabı Hakk'ın huzurunda olmaktır. Allah'ın huzurunda gaflet ile esnemek hoş olmayan bir durumdur. 

Hadiste esnemenin şeytandan olduğu beyan edilmiştir. Şöyleki,

“Biriniz esnemek hâli geldiğinde, gücü yettiği derecede onu gidermeye çalışsın! Çünkü biriniz esneyip de 'Hâ' diye ağzını açıp ayırınca, onun bu gafletinden dolayı şeytân güler" (Buhârî, Edeb)

“Biriniz namazda esnediği vakit, mümkün olduğu kadar kendini tutsun. Çünkü şeytan girer.”

“Esneme şeytandandır. Biriniz esnediği vakit, mümkün olduğu kadar kendini tutsun.”

“Tesâüb: Esnemektir. Bunun şeytandan olması çene adalelerine dolan buharlardan neş'et ettiği ve nefse ağırlık, gaflet ve tenbellik verdiği için­dir. Bütün bunlar şeytan vasıtasıyla olur. Zira nefse şehvetlerini zinetli gösteren odur. Bundan dolayı esnemek şeytana izafe edilmiştir. Esneme­nin mümkün olduğu kadar önüne geçmek, ona sebep olan şeylerden sa­kınmakla olur. Esnemeye sebep yenilen, içilen şeylerle mideyi fazla dol­durmaktır. Esnemeye tamamiyle mâni olmak elde değilse de, esnerken elle ağzı kapamak mümkündür. Onun için de emir buyurulmuştur. Bun­dan murad; şeytanın arzusuna manî olmaktır. Çünkü şeytan esneyen in­sanın suratını çirkinleştirmeye ve ağzından içeriye girmeye çalışır.” (Müslim, Zühd)

 


Yorum Yap

Yorumlar