Soru

Namaz Kılmayanın Cenaze Namazı

Üstadımız "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur " diyor. Peki namaz kılmayanın cenaze namazı kılınır mı ? Açıklarsanız çok memnun olurum

Tarih: 30.04.2021 00:44:22
Okunma: 310

Cevap

"Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur" ifadesindeki hain kelimesine lügatlarda “iyiliklere karşı nankörlük eden, istikamet üzere olmayan kimse, emanete ihanet eden” gibi manalarda kullanılmıştır. Namaz kılmayan bir kimse Rabbinin ona ihsan ettiği her şeye karşı nankörlük halindedir. Bundan dolayı namaz kılmayan hain olmuş olur. 

“Merdud” kelimesi ise “reddolunmuş, kabul edilmemiş” gibi manalarda kullanılır. Bu da bazı alimlere göre namaz kılmayan açıktan günah işlediği için fasıktır ve fasıkların da şahitliği reddedilmiştir kabul edilmemiştir. Bunun için namaz kılmayan kimselerin bu durumu İslamiyette hoş karşılanmamış ve reddedilmiştir.

Cenaze namazı ise;

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan herkesin cenaze namazı kılınır. Namaz kılmayan bir kimsenin de cenaze namazı kılınır. Yeter ki tamamen namaz gibi bir ibadeti inkar etmemiş olsun.

 “Alimler, “Her ‘lâ ilahe illallah’ diyenin cenaze namazını kılınız.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, XII, 447) hadisinin genel anlamından hareketle, kelime-i şehadet getiren herkesin cenaze namazının kılınacağını söylemişlerdir (İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 508; Nevevî, el-Mecmû’, V, 211; İbn Rüşd, Bidâye, I, 239). (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Bu ifadelerden yola çıkarak; eğer namaz kılmayan kişi iman sahibi bir kimse ise cenaze namazı kılınır. 

Cenaze Namazı kılınmayacak olanlar şunlardır;

  1. İntihar eden (kendini öldüren) üzerine namaz kılınır. (Reddül Muhtar, c.3, s.438)  İmam Ebû Yusuf'a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça, intihar edenin namazı kılınmaz.
  2. Anasını veya babasını haksız olarak kasden öldüren kimsenin namazı kılınmaz.
  3. Savaş halinde öldürülen eşkiya ve yol kesiciler yıkanmaz ve üzerlerine namaz kılınmaz. 
  4. İrtidat ettiğinden (İslâm'dan çıktığından) dolayı öldürülen bir kimsenin cenaze namazı kılınamayacağı gibi, cesedi de ne İslâm mezarlığına ve ne de döndüğü millet mezarlığına gömülür. Boş bir arazide kazılacak bir çukura gömülür.
  5. Bir Müslümanın nikahında bulunan ehl-i kitabdan bir kadın, gebe olduğu halde ölse namazı kılınmaz; bunda icma vardır. Kabrine gelince, onun için ayrıca bir mezar yapmak ihtiyattır. Bir görüşe göre de, çocuğa uyularak İslam mezarlığına gömülür. Diğer bir görüşe göre de, çocuk henüz ondan bir cüz bulunduğu için, ana çocuğa bağlı olmadığından kendi milletine ait bir mezarlığa gömülür. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, s. 256)

 


Yorum Yap

Yorumlar