Soru

Na mahreme Bakmak

Kadın ve erkeklerin rol aldığı filmlere müsbet dahi olsa bakmak caiz midir?

Tarih: 5.01.2018 16:31:32
Okunma: 9651

Cevap

Bugünkü neslin aksi istikamete doğru yönelip, istenmeyen yola saplanmasının birçok sebebi vardır. Şüphesiz ki bunların en önemlilerinden birisi gençliğe müspet ve yararlı şeyleri telkin etmek yerine menfi şeyleri telkin edip zararlı şeylerle kafalarını doldurarak beyinlerini yıkamak ve gazete ile dergilerde müstehcen resimleri yaymak ve bu yolla gençliği avlayıp ruh ve manalarını katletmek için gösterilen çabadır.

Televizyon da dergi ve gazetelerden geri değildir. Basın ve Televizyon beşeriyete hizmet etmek hususunda en büyük rol oynamaları gerekirken bilakis daha fazla zararlı bir hale getirilmiştir.

Bununla beraber, gazete ve dergilerdeki müstehcen resimler ile televizyondaki açık görüntüler gerçek değil resim ve hayal olduğu için onlara bakmak hakiki kadının vücuduna bakmak gibi haram sayılmaz. Ancak şehvet ile bakan bir kimse için haram olur.

İbn Hacer Haytemî ile Şirvanî şöyle diyorlar: aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak fitneye vesile olduğu takdirde haram olur. (Tuhfetü’l-Muhtâç ve Şirvâni c.7, s. 192)

Bu izahat ile birlikte şunları da kaydetmekte fayda var. İslam dini mahrem olmayan kadınlara bakmayı yasakladı. Zevcesi ve mahremi olmayan kadınlara bakmak caiz değildir. Çünkü göz kalbin elçisidir. Sevgi, halvet (yalnızlık) ve gayri meşru şeylerin kapısını açan gözdür. Bunun için Kur’ân-ı Kerîm buyuruyorki:

“Mü’minlere deki gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar.”

Bununla beraber, bir kadın göze ilişse tekrar bakmamak şartıyla günah sayılmaz. Çünkü bu iradenin dışında olur. Cenâb-ı Hakk, yolda yürüken gözümüzü bağlamamızı veya kapatmamızı emretmemiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Ali’ye: Ey Ali Bir kadın gözüne ilişti mi ikinci defa bakma! Birinci için sana vebal yoktur. Fakat ikincisinin vebali vardır. (Müslim)

Peygamber (s.a.v.): “Bilerek namahreme bakmak gözün zinasıdır” buyurmuştur. (Buharî, Müslim)

Hanefi mezhebine göre şehvetle bakmamak şartıyla mahrem olmayan kadına bakmakta bir sakınca yoktur.

(Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Günenç)


Yorum Yap

Yorumlar