Soru

Müzik Dinlemek

Müzik dinlemek haram mıdır, yoksa şarkının sözlerine göre değişir mi? İnsanların hemcinsleri olmayan sanatçıları dinlemesi günah mıdır?

Tarih: 3.03.2011 20:33:37
Okunma: 13535

Cevap

Bediüzzaman Hazretlerinin müzikle alakalı verdiği güzel bir ölçü var. O ölçüye göre İlahi aşkları, İslamı, Allah'ı, Peygamberi, Ahireti hatırlatıyor ve ulvi hisleri uyandırıyorsa caizdir.

Dünyayı, şehveti, günahı, isyanı ve benzeri şeyleri hatırlatıyor ve yetimane hüzünleri uyandırıyorsa caiz değildir.

Burada herkesin hakemi kendi vicdanıdır. Kadının sesi erkeğe mecburi bir durum yoksa haramdır.

Bediüzzaman hazretlerinin İşarat'ül-icaz adlı eserinde verdiği ölçü şöyledir:

"Şeriatça bazı savtlar (sesler) helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir.

Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır."

(İşarat'ül-icaz)


Yorum Yap

Yorumlar

Hanefi mezhebine göre musiki icrâsı ve bunu dinlemek haramdır.(Savaşta vurulan kös ve düğünlerde çalınan tef istisnadır. (el-Merginani- el-Hidaye)
Gönderen: FAİK ŞENLER
Tarih: 11.07.2012 23:11:17