Soru

Muta Nikahı

Bu zamanda muta nikahı olur mu?

Tarih: 29.01.2011 09:23:06
Okunma: 8421

Cevap

Muta nikahı, cahiliyet devrinden kalan bir nikah şeklidir. İslam'ın ilk yıllarında, özellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan askerler için muta nikahına izin verilmiş, Hayber savaşına kadar mübah olan bu muvakkat nikah Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılınmıştır. Halk dilinde 'acem nikahı' denen bu iş fuhuştan başka bir şey değildir. Allah Rasulu kesin olarak bunu yasaklamıştır. Ashab'dan, tabiinden ve müçtehitlerden, bu tür nikahı kabul eden kimse yoktur.

Dört mezhebe göre böyle bir akit yapmak batıldır. Şiiler ve rafiziler hariç bütün İslam alimleri bu nikahın haram olduğunu kabul etmişlerdir.

Hatta Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiye bile muta nikahının batıl olduğuna inanır ve bu konuda Hanefi alimleri ile hareket eder.

Ehli sünnet mezheplerinin delilleri Kur'an ve sünnettir. Kur'andaki nikah, boşanma; iddet ve miras hakkındaki hükümler bu tür evlilikle ilgili değildir. Dolayısıyla bu evlenme şekli diğer evlenme şekilleri gibi batıldır.

Şiiler muta nikahına Nisa suresinin 24.ayetini delil getiriyorlar. Ayet şöyle:"Onlardan hangisiyle evlenip temas etseniz ücretlerini (mehirlerini) takdir edildiği şekilde veriniz."

Büyük müfessir İbn-i Cerir-i Taberi bu ayeti tefsir ederken diyor ki, ayetin manası "Onlardan hangisi ile evlenirseniz mehrini veriniz demektir. Çünkü muta Peygamberimizin sünnetiyle ebediyen yasaklanmıştır.

İbn-i Veki babasından oda dedesi Sebreden rivayet ediyor: Rasullullah "Bu kadınlardan faydalanın buyurmuştur."Bu faydalanma ifadesi Rasullullah zamanında evlenmek manasına geliyordu. Dolayısıyla ayet-i celile de geçen  bu "İstemta'tum" yani faydalanma, evlenme manasına "ucur" yani ücret kelimesi ise mehir anlamına gelir

 

Muta Nikâhının Neshi

Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Ali (Radiyallahu Anh) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan kadınlarla muta nikâhı ile evlenmeye kolaylık gösterdiğini işitti. Bunun üzerine:-Yavaş ol! Ey Abbas’ın oğlu! Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber günü muta nikâhını yasakladı... dedi.”Müslim 1407/31, Buhari 5208, Nesei 3365

Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber günü kadınlarla muta nikâhı ile evlenilmesini ve ehli eşek etlerinin yenilmesini yasakladı.”Müslim 1407/29, Buhari 3936, Malik 2/542, Nesei 3366, Tirmizi 1121, 1794, Darimi 2/140, İbni Mace 1961, İbni Ebi Şeybe 3/389, İbni Hibban 4145, Begavi 2292, Ahmed 1203, Albani İrva 6/317

Seleme bin el-Ekva (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Evtas yılında üç kere muta nikâhı hususunda ruhsat verdi sonra bunu yasakladı.”Müslim 1405/18, İbni Ebi Şeybe 3/390, İbni Hibban 4151, Darekutni 3/258

Ebu Sebre (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:“Mekke’nin fethi yılında biz Mekke’de on beş gün ikamet ettik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabına kadınlarla muta nikâhı ile evlenmelerine izin verdi. Bunun üzerine ben kavmimden olan Süleym oğullarından bir arkadaşımla beraber çıktım. Ben ondan daha güzel ve daha cüsseli idim. O ise çirkine yakın ve küçük cüsseli bir tipte idi. Her ikimizin yanında birer bürde vardı. Mekke’nin aşağısına yahut yukarısına vardığımız zaman nihayet Amir oğullarından bir cariye bulduk. Bu kadın, güzel vücutlu ve uzun boylu genç bir dişi deve gibiydi. Kendisinden nefsini istedik ve Biz:-Birimizin seninle muta nikâhı yapmasını arzu eder misin? dedik. Kadın:-Bana atiye olarak ne vereceksiniz? dedi. Ona bürdelerimizi arz ettik. İkimiz de bürdesini hemen açıverdi. Benim bürdem eskimiş arkadaşımın bürdesi ise yeni ve güzeldi. Kadın bizlere bakmaya başladı. O beni arkadaşımdan daha güzel buluyor, arkadaşımın bürdesini ise benimkinden daha iyi görüyordu. Böylece bir süre kendi kendisiyle istişare edip bu hususta tefekkür etti. Arkadaşım kadının kendisine isteksiz baktığını görerek:-Onun bürdesi eskidir benim bürdem ise yenidir ve güzeldir dedi. Kadın ise bana işaret ederek üç veya iki kere bunun bürdesinde de bir beis yok dedi. Sonra, beni arkadaşımdan üstün tutarak benim davetime icabet etti. Sonra ben o kadınla muta nikâhı yaptım. Bu muta nikahı kadınları, üç gün bizimle beraber oldular. Hatta Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) muta nikâhını haram edinceye kadar dışarı çıkmadım. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizlere o kadınlardan ayrılmamızı emretti.”Müslim 1406/23, 20, Nesei 3368, Tabarani Mucemu’l-Kebir 6521, 6522, Said bin Mensur 846, İbni Hibban 4148, Beyhaki 14149, 14150, Ahmed 15356

Ebu Sebre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber iken:‘Ey insanlar! Ben, kadınlarla muta nikâhı yaparak faydalanmanıza izin vermiştim. Ancak Allah bu nikâhı kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Dolayısıyla kimin yanında bu nikâhla bir kadın bulunuyorsa, onu hemen bıraksın ve o kadınlara verdiğiniz faydalanma ücretinden hiçbir şeyi geri almayın’ buyurdu.”Müslim 1406/21, İbni Hibban 4150, Tabarani Mucemu’l-Kebir 6525, 6526, Begavi 9/100, Ahmed 15351


Yorum Yap

Yorumlar