Soru

Münazarat Risalesi Hakkında

Osmanlıca Münazarat adlı risaleyi mütalaa ederken akla gelen bir suali arz ediyorum: 1329 tarihli Eski Matbu Münazarat risalesinin 151. sahifesinde Medresetüzzehra namındaki üniversitesinin şartlarını sayarken 8 şart sayılmıştır. Lakin Mektubat-2 isimli mecmua içerisindeki münazaratta 7 şart bulunmaktadır. Diğer neşriyat yapanların dahi eserlerinde 8 şart geçmektedir. Sebeb-i Hikmeti nedir? 

Tarih: 21.07.2014 16:07:41
Okunma: 5322

Cevap

Hz. Üstad Münazarat'ı Risale-i Nur'a dahil ederken baş taraftan uzun bir kısmı çıkardığı gibi aradan da bazı cüz'i kısımları çıkarmıştır. Bunun sebebin ise muhtemelen Kastamonu Lâhikası'nda geçen şu ifadelerdir:

"Te'lifinden otuzdört sene sonra, Münazarat namındaki esere baktım, gördüm ki: Eski Said'in o zamandaki inkılabdan ve o muhitten ve tesirat-ı hariciyeden neş'et eden bir halet-i ruhiye ile yazdığı bu gibi eserlerinde hatiat var. O kusurat ve hatiatından bütün kuvvetimle istiğfar ediyorum ve o hatiattan nedamet ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden niyazım odur ki: Ehl-i imanın me'yusiyetlerini izale niyetiyle ettiği hatiat, hüsn-ü niyetine bağışlansın, afv edilsin."

Normalde Latince nüshalarda da 8. şart Osmanlıca'dan çevrilirken aynı şekilde alınmamış. Fakat sizin gördüğünüz bir nüshayı basanlar aslındaki 8. şartı alıp yerleştirmiş olsalar gerektir. 8. Maddeyi Üstad Neden çıkarmış denirse, 1911'de önemli olan bu madde 1940'lı yıllarda Risale-i Nur'a girerken önemini yitirmiş ve o şartlar büyük oranda değişmiş olmasından kaynaklanmış olsa gerektir.


Yorum Yap

Yorumlar