Soru

Meleklerin Duyu Organları

Meleklerin yüzü, gözü, burnu, kulakları, ağzı ve elleri ayakları var mıdır?

Tarih: 23.12.2016 20:47:11
Okunma: 7603

Cevap

Melekler, ruh gibi lâtîf, nûrânî, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları bizim dünyamıza ait olmayan fakat insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup; şehvet ve gadap gibi beşerî ihtirasları, yemeleri, içmeleri yoktur. Evlenmek, doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere girebilirler. Allah'ın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar. Daima Yüce Allah'ı tesbih ve zikrederler. Meleklerin bu özellikleri için bakınız: (el-En'âm, 6/9,100; el-Hicr 15/8; el-Fâtır 35/1; el-Meâric 70/4) (İslam fıkıh ansiklopedisi)

Melekler daima Allaha itaat üzeredir. Meleklerde erkek ve dişi olmamak, yiyip içmemek, küçük ve büyük abdest yapmamak, sümkürme ve yellenmeden uzak olmak gibi vasıflara sahiptir. (Ehl-i Sünnet İtikadı-Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi)

Melekler, ruhani varlıklar olup nurani ve latif bir mahiyette oldukları için sabit bir vücutları olmaz. İnsan suretine ve başka suretlere de girebilirler. Peygamber efendimiz (sav) Cebrail'i (as) asli yaratılış üzere iki defa görmüştür. Buradan da anlaşılıyor ki başka şekil ve suretlere girseler de asli yaratılış şekilleri olmakla birlikte görmeleri, işitmeleri, konuşmaları, kokuları hissetmeleri vardır. Fakat şekilleri nasıldır ve neye benziyor. Ancak Allah bilir. 


Yorum Yap

Yorumlar