Soru

Meleklere İmanın Temelleri

“Ben meleklere inanmıyorum.” diyen bir Müslüman dinden çıkar mı?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 4797

Cevap

Evet kesinlikle dinden çıkar. Çünkü imanın altı şartından birisi de meleklere imandır. Bir kimsenin Müslüman sayılabilmesi için meleklere de inanması şarttır. Çünkü Kur’an’da; “(Müminlerin) Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara, 285) gibi ayetlerle meleklere inanmamızı emreden bizzat Yüce Yaratıcı’dır. Hal böyle olunca meleklerin varlığına inanmayan bir insan diğer iman esaslarına inansa bile Müslüman olamaz. Şu ayet de bu gerçeğe işaret eder: “Kim Allah’ı, Meleklerini, Kitaplarını, Peygamberlerini, Ahiret gününü inkâr ederek kâfir olursa, muhakkak ki doğru yoldan, uzak bir sapıklığa sapıp gitmiştir. (Nisa, 136) Kur’an’ın yüz on dört suresinden on beşinin, yetmişten fazla ayetle meleklerden bahsetmesi ve onlarla alakalı yüzlerce hadisin bulunması, yine Kur’an’ın bir melek olan Cebrail (as) aracılığıyla getirilmesi ve insanların canlarının bir melek olan Azrail (as) tarafından alınıyor olması ve işledikleri amellerin omuzlarındaki yazıcı melekler tarafından kaydediliyor olması gibi hakikatler Müslümanlar için meleklerin varlığına iman etmenin en önemli sebepleridir. Bütün bunlar meleklere imanın ne kadar kuvvetli bir temel inanç esası olduğunu gösterir. Böyle sağlam temellere dayanan bir inanç meselesini kabul etmeyen kişinin o dine gerçekten inanıyor olması da mümkün değildir. (Bkz. Sözler, 29. Söz Melaike Bahsi ve Asayı Musa, Meyve Risalesi)


Yorum Yap

Yorumlar