Soru

Mehdi'ye Aleyhisselam Denmesi

Hazret-i Mehdi'ye ne için "aleyhisselam" deniyor?

Tarih: 5.02.2010 00:00:00
Okunma: 5628

Cevap

Bu konuda yapılmış herhangi bir izaha rastlayamadık. Fakat, tarih boyunca bütün İslam alimleri Mehdi'nin ismini anınca ardından aleyhisselam demeleri bilinen bir şeydir.

Resulullah (sav)'e salatü selam getirilirken onun aline, yani mübarek nesline de salat ve selam getirilir. Hatta namazın son oturuşunda sünnet olan salli ve barik dualarını okurken, bütün ümmet peygamberimizden (asm) sonra O'nun aline yani nesline de salat ederler. ('ve ala alihi' kısmı bu manaya gelir)

Ayrıca, Ebu Davud'da geçen bir rivayette, Süfyan-ı Sevri Hazretleri Hz. Ali'den bahsederken, onun hakkında "Ali aleyhisselam" ifadesini kullanmaktadır. Rivayet şöyledir:

"Kim Ali Aleyhisselâm'ın halifeliğe Ebû Bekir ile Ömer (r.a.)'dan da­ha lâyık olduğunu iddia ederse, o kimse, hem Ebû Bekir'e, hem Ömer'e, hem de muhacirlerle ensara hatâ isnâd etmiş olur. Böyle bir kimsenin böyle bir tutum ile amelinin semâya yüksel(ip kabul gör)eceğine ihtimal vermiyorum." (Ebu Davud, 4630)

Peygamber olmadığı halde onun hakkında aleyhisselam denmesi Al-i Beytten olması sebebiyledir.

Mehdi de ahirzamanda Al-i Beyt'ten gelecek büyük bir kurtarıcı olarak hadislerde müjdelenmektedir. Muhtemelen, Al-i Beytten olması hasebiyle Mehdi'ye Aleyhisselam denilmiş olabilir.

Elbette herkese yapılmayan bu saygı ifadesi ve duanın Mehdi'ye yapılması, onun ümmetin istikbali için ne kadar mühim bir yeri olduğunu ve Allah katındaki çok büyük değerini gösterir.

Onun bu değerine işaret eden bir hadiste şöyle buyrulmuştur:

"Biz Abdulmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi." (Sünen-i İbni Mace, 10/349)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar