Soru

Medeniyeti Sefihane İle İlgili Bir Paragraf

"İ'lem Eyyühel-Aziz! Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta'dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. (Mesnevi-i Nuriye)" bu parağrafı izah edermisiniz?

Tarih: 19.12.2011 23:37:15
Okunma: 3329

Cevap

Günümüz teknolojisi ve medeniyeti dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. İletişim araçları, ulaşım vasıtalarıyla her insan dünyanın her yerinden haberdar olabiliyor. Bazen müdahale de edebiliyor. Uzaklar yakın, gizlilikler aşikar hale geliyor. İhtiyaçlar en kısa zamanda giderilebiliyor. İnsanın manen terakkisi ve ahireti için bu büyük bir nimet iken günümüz vasıtalarıyla günahlara ulaşmak ve gaflete düşmek o oranda kolay oluyor. Medeniyet insanı keşfettiğinden bu yana ruhundaki gizli hissiyatı ortaya çıkarıyor. Onları (hırsı, merakı, zevki, gelecek endişesi, inat, mal sevgisi, şan-şöhret ve makam sevdası gibi) duyguları tahrik ediyor. Onlara münasip ortamlar oluşturuyor. İnsan duygularının çoğunun yüzünü dünyaya çeviriyor. İnsanı dünyaya bağımlı hale getiriyor. Dünya saadetini gaye haline getirip insanları gaflete atıyor. İnsanı dünyaya bir çok yönden bağlıyor. Bu bağların hepsinden kurtulmak için ancak ilahi lütufla mümkün olur.


Yorum Yap

Yorumlar