Soru

Masumların Zarar Görmesi

Risale i nurda geçen bir bölümde bir gemide dokuz masum bir canı bulunsa o caninin o gemiyi gark etmesi zulümdür. Aynı şekilde dokuz cani bir masum bulunsa da o geminin batırılması aynı zulüm olur ... Risale de umumi musibetlerin insanların ekseriyetinin hatasında ileri geldiğini söylüyor. Umumi musibetlerde bir çok masum, ehli iman da zarar görüyor. O gemi örneği gibi ekseriyetin hatasından dolayı masumların zarar görmesi bir zulüm olmaz mı?

Tarih: 23.09.2021 09:11:14
Okunma: 614

Cevap

Sorunuzda bahsettiğiniz  "umumi musibetlerin insanların ekseriyetinin hatasında ileri geldiği" meselesi Risale-i Nurda geçmektedir. Bu manayı teyid eden bir Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hak "Hem öyle bir fitneden sakının ki, (geldiği zaman) içinizden sâdece zulmedenlere dokunmaz (umûmî olur)"  (Enfal,8/25)

Bir hadiste de: “Hz Peygambere Ya Rasulallah içimizde bu kadar salih kimseler varken biz helak olur muyuz? Diye soruldu. Peygamberimiz de “evet, fısk, (yani fücur, fuhuş ve masiyet) çoğaldığı zaman (helak olursunuz)” buyurdu. 8 (Buhârî, “Fiten”, 4, 28)

Başka bir hadiste Hz. Peygamber (a.s.m): "İnsanlar, zâlimi görüp engel olmazlarsa, Allah'ın, hepsine ulaşacak umumî bir belâ göndermesi yakındır" buyurmuştur. Yine Resûlullah (a.s.m): "İçlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte olduğu halde, seyirci kalır, müdâhale etmezse, Allah'ın hepsini saran umumî bir belâ göndermesi yakındır  (Ebu Davud, Melahim, 17) buyurmuştur.

Soruda özellikle vurguladığınız  "Bir iki caniden dolayı masumların zulme uğraması o gemi örneği mesabesinde olmaz mı ?" Bahsettiğiniz bu mesele beşerin eliyle olsa zulüm ve adaletsizlik olur. İlmi, hikmeti, merhameti sonsuz olan Cenab-ı Hak izni ve iradesiyle meydana gelmesi tam bir hikmet içinde adalet olur. Çünkü bu sıkıntılar veya musibetler öncelikle imtihan için veriliyor. Sonra Cenab-ı Hak dünyada çekilen küçük bir sıkıntıya mukabil sonsuz bir mükafat bahşettiğinden o musibetin zararını hiçe indirir.

Musibetlerden günahsız insanların zarar görmesi onlar için bir kayıp değildir. Bilakis malları sadaka, canları şehadet mertebesine çıktığından bu durum onlar için bir hayır ve güzelliktir. Yani bu onlar için hem bir temizlenme, hem de bir nevi manevi makamları kazanmadır.

Dünyada malını veya canını verip ahiretini kurtaran zarar etmiş olmaz. Bu onun için büyük bir lütuftur. Zira bu dünya geçicidir ve dünya malı fanidir. Fani olan bu mal musibetle elinden çıksa sabretmek şartıyla ümit edilir ki; o mal ahirette kendisine baki bir surette verilir. Eğer kaybettiği canıysa belki şehitlik mertebesi bile kazandırır.


Yorum Yap

Yorumlar