Soru

Kürt Meselesinde Cehalet, Zaruret ve İhtilaf'ın Giderilmesi

Üstad Bediüzzaman'ın, bu üç düşmandan bahisle umumi anlamda çözüm yollarını sıraladığını görüyoruz. Bölgenin sorunlarının çözülmesinde bu üç düşmanla yapılacak mücadelenin önemini izah eder misiniz?

Tarih: 3.01.2010 00:00:00
Okunma: 6295

Cevap

Üstad Bedizüzaman Hazretleri, müslümanların geri kalmasına sebeb olan acilen giderilmesi gereken üç şeyi ve neyle giderileceğini şöyle sıralamıştır.

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret (fakirlik), ihtilaftır (birlik olamamak). Bu üç düşmana karşı; san'at (sanayi ve ticaret), marifet (bilgi), ittifak (birlik) silâhıyla cihad edeceğiz.”

Yani bizi geri bırakan şeyler; ilimde, ekonomide ve milli birlik ve beraberlikteki eksikliliklerimizdir.

1- Cehaleti, ilmi ve bilgiyi bütün topluma yayarak,

2- Yokluk ve fakirliği, sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirerek,

3- Ayrılıkları ise iman kardeşliği ve vatandaşlık bağlarıyla gidererek toplumumuzu güçlendirmemiz gerekiyor.

Bu üç noktada başarıya ulaşmamızın ilk şartının, ihtilafı, yani fikir ayrılıklarını gidermektir. Bunu sağlayacak olan ise bir buçuk asırdır içine düştüğümüz kimlik bunalımından kurtulup dini kimliğimiz üzerinde ittifak etmemizdir. Çünkü bundan başka üzerinde ittifak edilmesi mümkün olan ve insanların kalblerinde itaat duygusu uyandıracak başka reçete yoktur.

Bu reçete bütün İslam milletleri gibi, Kürd ve Türk milletinin de bütün problemlerini çözecektir inşallah.

Zaten İslam milletleri farklı isimlerle de olsa, tek millettirler. Kur’an’ın tabiriyle, “Hanif olan İbrahim’in milleti”nden (Bakara, 135). Dolayısıyla biz Müslümanlar nazarında din ve millet kavramları birleşmiştir. Çok defa farklı bir kavimden olmayı ifade için kullanılsa da bu hakiki değil izafi bir ayrılığı ifade etmek içindir. Yoksa, yine Kur’an’ın ifadesiyle, “Müminler muhakkak ki, kardeştirler” (Hucurat, 10).


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar