Soru

Kuranın Delilleri

Kur'anın Allah kelâmı olduğunun delilleri kısaca nasıl özetlenebilir?

Tarih: 17.11.2011 14:57:02
Okunma: 7742

Cevap

Kur’ân’ın hak kelamullah olduğunu gösteren deliller pek çoktur. Bunlardan en mühim bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

1- İnsan sözüne benzememesi ve mükerrer ayetleriyle meydan okuduğu halde, bu güne kadar değil tamamının kısa bir süresinin dahi benzerinin getirilememesi.

2- Belağat ve fesahatta insanüstü bir dereceye sahip olması.

3- Geçmiş ve gelecek hakkında verdiği gayb haberlerinin doğru çıkması.

4- İnişinden günümüze kadar asırlar geçtiği halde genç kalarak bahsettiği meselelerin ve hükümlerin eskimemesi ve bütün asırların insanlarına hitap etmesi.

5- Hazret-i Muhammed gibi insanların en güzel ahlaklısı ve bin mucizeyle peygamberliğini ispat eden bir peygambere inmiş olması.

6- Kur’an’dan çıkan İslam Dini’nin en mükemmel din olması ve o dinin on dört asırdır tüm Müslümanların akıllarını kalblerini ruhlarını nurlandırıp nefislerini terbiye etmesi.

7- Yine Kur’an’dan çıkan İslam Şeriatinin asırlar boyu İslam İslam Dünyasını, adalet, merhamet ve fazilet içinde yaşatması.

8- Üzerine indiği cahiliye toplumunda gerçekleştirdiği büyük inkılab ile o vahşi bedevîlerden ilim ve fazilette misli olmayan Asr-ı Saadet toplumunu ve sahabeleri ortaya çıkarması.

9- Kendisine tabi olarak ilim ve feyzinden istifade eden kimseleri insanların en faziletli ve en kâmil âlim ve velî insanları haline getirmesi.

10- Kur’an’daki ilimlerin çokluğu ve ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’ın bileceği insanüstü ilimler olması.

11- Kâinat ve yaratılış hakkında verdiği bilgilerin ancak âlemleri yaratan Allah’a yakışan bir üslubda olması.

12- İçinde hiçbir çelişki bulunmaması.

13- Ne kadar okunsa ve dinlense de tatlı üslubunun hiç usandırmaması.

14- Küçük çocukların tamamını kolayca ezberleyebilmesi.

15- Az sözden rahatsız olan ağır hastaların dahi son anlarında onu dinlemekten zemzem suyu içer gibi lezzet almaları gibi Kur’an’ın saymakla bitmeyecek kadar mucizelik yönü vardır.

Kur'an'ın her bir ayeti dahi onun bir mucizesi sayılır. Altı bin küsur ayet olan Kur'an'ın iki yüz farklı mucizelik çeşidi bulunduğu bildirilmektedir.

Onun ne kadar insanüstü ve benzeri yapılamayacak bir söz olduğunu ispat etmek için Allahu Teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur: “Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)dan şübhe içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sûre getirin; eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, Allah’dan başka şâhidlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın! Buna rağmen yapamazsanız ki aslâ yapamayacaksınız, öyle ise o ateşten sakının ki, yakıtı insanlarla taşlardır (ve) kâfirler için hazırlanmıştır!” (Bakara, 23-24)


Yorum Yap

Yorumlar