Soru

Kur'ân Okunurken Başka İşle Meşgul Olmak Caiz midir?

Evde internet aracılığıyla Kur'ân açıp dinlerken, başka şeylerle meşgul olmamız doğru olur mu?

Tarih: 3.12.2023 13:39:14
Okunma: 132

Cevap

Çalışırken, bir işle meşgul iken televizyon, bilgisayar, radyo vb. cihazlardan Kur’ân-ı Kerim dinlemekte bir mahzur yoktur.

Kur’ân okunduğu zaman Müslümanın onu dinlemesi gerekir. Çünkü “Kur’ân okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyrulmaktadır.[1]
Kur’ân-ı Kerîm okunurken Müslümanların konuşmayı bırakıp onu dinlemeleri istenmekle birlikte bunun farz olup olmadığı, farz olması durumunda da bu hükmün mutlak olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı âlimlerin görüşüne göre Kur’ân okunduğunda onu dinlemek her zaman farzdır. Bazılarına göre yukarıdaki âyet, farziyet değil tavsiye (nedb) anlamı taşımaktadır. Bazı âlimlere göre ise âyet, sadece namazda okunan Kur’ân’ı dinlemekle ilgilidir; namaz dışında Kur’ân okunurken onu dinlemek ise müstehaptır.[2]
Hanefî mezhebinde ise namaz dışında Kur’ân okunurken onu dinlemenin hükmü hakkında iki görüş vardır. Birine göre bu dinleme farz-ı ayn, diğerine göre ise farz-ı kifâyedir. Farz-ı kifâye olduğunu söyleyenlere göre, Kur’ân okunan yerde onu dinleyen birileri varsa diğerlerinden sorumluluk düşer. Ayrıca mezhepteki her iki görüşe göre de Kur’ân okunurken, bir mazeret sebebiyle onu dinleyemeyenler sorumlu olmazlar..[3
Radyo, tv ya da internet yoluyla Kur'ân’ı dinlemenin hükmünü Elmalılı Hamdi Yazır Araf suresi 204. ayetin tefsirinde şu şekilde açıklamıştır:
"Bir kitabı sessiz olarak okumaya kıraat denilemeyeceği gibi, çalan veya çınlayan yankı yapan bir sesi dinlemek de kıraat dinlemek demek değildir, bir çınlamayı dinlemektir. Şu halde Kur’ân okuyan bir okuyucunun sesini aksettiren gramofondan veya radyodan gelen sese de kıraat denilemez. Bu gibi sesler bir kıraat değil, bir kıraatin yankısı ve yansımasıdır, bunlara dinleme ve susma emrinin hükmü terettüp etmez. Yani dinlenilmesi ve susulması vacip olan Kur’ân, gramofonda çalınan Kur’ân değil, bir insan tarafından okunan Kur’ân'dır. Bir ses yankısı dahi olsa gramofonda çalınan veya radyoda çalınan bir Kur'ân'ı dinlemek vacip değildir diye onu dinlememek vacipmiş gibi zannedilmemelidir. Zira tam anlamıyla bir kıraat değilse bile yine de kıraat benzeri bir şeydir. Çünkü nefsî kelâma delalet etmektedir. Şu halde dinlenilmesi vacip veya müstehap değilse bile en azından caizdir, evladır ve hatta ona da saygısızlık etmek caiz değildir. Nerede olursa olsun okunan Kur'ân'ı dinlemek sevaptır, dinlememek sevap değildir."


[1]  el-A'râf, 7/204

[2] Ebussuûd Efendi, İrşâd, c.3, s.310

[3] (bn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, c.1, s.546; Diyanet İşleri Yüksek Kurulu


Yorum Yap

Yorumlar