Soru

Kendisine tebliğ ulaşmayanların durumu

Kendilerine tebliğ ulaşmayan insanların durumu nedir.?

Tarih: 13.02.2011 21:33:19
Okunma: 4805

Cevap

Bu konuda İmamı Gazali hazretleri şöyle buyurmaktadır:

Bunları üç gruba ayırmak mümkündür.

Birincisi: Hz. Muhammed'in(sav) ismi bile kendilerine asla ulaşmamış olanlardır ki bunlar mazurdurlar.

İkincisi: Kendilerine Hz. Muhammed'in(sav) hem ismi ve hem de sıfatları ulaştığı ve kendileri de ümmetine komşu yahut bizzat birlikte yaşadıkları halde inkar edenlerdir ki bunlar inkarcı kafirlerdir. Bediüzzaman Hazretleri bunlar hakkında " Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam, alçak insi şeytanlar ise tam müstehak ve tam Adalet-i Rabbaniyedir."

Üçüncüsü: Yukarıdaki ikisi marasında kalanlardır ki Hz. Muhammed'in(sav) ismi ulaşmıştır, ancak özellikleri ve sıfatları tam ulaşmamıştır. Çocukluklarından itibaren onun yalancı bir peygamber olduğu telkin edilmiştir. Bana göre bunlar da birinci grup hükmündedir.


Yorum Yap

Yorumlar