"Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’an’ın bâhir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’caz-ı manevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve o maden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi" Burada geçen yerleri kelime kelime izah eder misiniz?
Lahikalarda şöyle geçiyor:"bu aciz kardeşiniz, şüphesiz bir surette iman ettimki, şeriat-ı garra-yı Ahmediyenin hakaikine ve ruhuna nüfuz etmenin en kısa, en hatarsız, en zevkli tariki Risale-i nura intisapladır" açıklar mısınız? Risale nasıl efendimizin şeriatinden bahsediyor? İmani hakikatleri içermiyor mu? Şeriat-ı Ahmediyeden kasıt nedir?
Risale-i Nur’da agnostizim konusuna değinilmiş midir? Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu fikrin batıl ve muhal olduğunu ispat etmiş midir? Bu fikre sahip bir insana ne tarz deliller sunmamız gerekiyor?
Bu dehşetli zamanda Risale-i Nur'a talebe olmanın yahut onu okumanın bizim hayatımıza kattığı katkılar nelerdir? Kısa bir şekilde nasıl özetleyebiliriz?
Sikke-i Tasdik Hizmet mektupları sayfa 178 de geçen “İmamı Ali kerremallahu vechehu keremetkarane ve takdirkarane üç ihbarıyla…” denilen yerde bahsedilen 3 ihbar nedir?
Osmanlıca Emirdağ Birinci cild 96. Mektubunda bahsi geçen 12 kahraman kardeşler kimlerdir? Yani üstadımızın varisleri kimler?
"Kur’an ayetlerinin de işaretiyle imanla kabre girmektir." (Emirdağ Lahikası) Bu ayet hangisidir ve burayı izah eder misiniz?
Ben ilk risaleleri tanıdım üstadı ve eserlerini seviyor ve okuyorum. Fakat hep tasavvufa da yakındım sufi yaşam tarzını benimsemiştim öyle yaşıyordum. Sonra sofi biri çıktı karşıma ve Peygamber torunu Gavs'tan söz etti sofinin böyle bir yere bağlı olduğunu bilmiyordum o zamana dek, onu bir yaşam tarzı sanıyordum, tasavvuf eserlerine de ilgim vardı okuyordum. Gavs'ı şeyh Bediüzzaman'ı üstad bilmemd
Risalelerin bir okuma sırası var mıdır?
Risale-i Nurda kaç çeşit Salavat-ı Şerife vardır? Bediüzzaman hazretleri Salavat-ı Şerife'ye nasıl bir anlam yüklüyor? Risale-i Nurdaki Salavat-ı Şerifeler derlenip toplanmak istense hangi eserler ele alınmalıdır?