Ebced Hesabının İslâm'daki Yeri nedir? İzah eder misiniz?
Tasavvufun İslâm'da yeri nedir? Tasavvufun mahiyetini ve Risale-i Nur'un bakışını izah eder misiniz?
Risale-i Nur'da mektuplarda geçen Sav beldesi ve bin sayısı hakkında bilgi verir misiniz? Hz. Üstad, neden "Bin kalemli Sav" ifadesini kullanmış?
Hz. Üstad R. Nur'da, bazen "Şehadet" ederler, bazen "Delalet" eder, bazen de "İşaret" eder, diyor.  Bu kelimelerin kullanılmasının hikmeti ve birbirinden farkı nedir?
Tevafuklu Kur'an'ın hattatı, Risale-i Nur'un serkatibi Husrev Efendi Üstadımız hakkında bir sitede şöyle bir soru gördüm. Demişler ki: "Üstad hayattayken Hüsrev Efendi ile arasının açıldığı söyleniyor. Hüsrev Efendi ki Üstad'ın Risalelerde çok övdüğü ve Risalelerde birçok mektubu geçen bir kişidir. Neden Üstad izin verdiği halde Latin harflerine karşı çıkmış?" Bediüzzaman Üstadımız latin harflerin
Emirdağ Lahikası'nda geçen; "Evvelki asırlarda meşkük ve şüpheli bırakdırılmış veya rumuzlu veya şümüllü veya mecazi yazdırılmış tefsirlerde alınmış değildir." cümlesinde geçen tefsirler hangi tefsirlerdir? Buna örnek ne gösterebiliriz? Ve Neden bıraktırılmış denmiştir?
18. Lemayı kısaca izah edebilir misiniz?
Risale-i Nurlar günümüze kadar değiştirilmeden nasıl getirilmiştir ve nasıl muhafaza edilmiştir? 
Risale-i Nur'da sahih olmayan hadisler var mıdır? Var ise biz Said Nursi Hazretleri bilmiyor muydu ya da farklı bir bakış açısı mı var? Mesela: 1. "Levlake levlak..." 2. "Alemin nur-u Muhammed'i (sav) ile yaratılması" 3. "Benim âlimlerim beni İsrail'in peygamberleri gibidir". Mesela bu hadisler sahih midir?
"Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu cebel-i cudi hükmüne getirip...." Burada üstad neden "Anadolu " diyor?