Bediüzzaman Hazretleri hangi eserlerinin Latin harfleriyle basılmasına, ne zaman, niçin izin vermiştir? Sonradan Latince baskının durdurulmasını emrettiği doğru mu?
Hayrat vakfı camiası olarak Üstad Bediüzzamanın yolu olan hatt-ı Kuran üzerinde kararlılıkla durduğunuzu biliyoruz. Ancak neşriyat olarak Osmanlıca-Latince eserde bastığınızı görüyoruz. Nur cemaatine mensup bazı gruplar bu konuda ilk önce taviz verilmediğini sonra ise latince basma noktasında bir yol izlendiğini söylüyor. Hayrat neşriyatın Latince mukayeseli eser basmasındaki sebep nedir?
Bediüzzaman Hazretleri Tevafuklu Kur’an-ı Kerim’in basımı için Altın biriktirmiş. Bu altınlar onun vefatından sonra Hayrat Vakfı Kurucusu Ahmed Hüsrev Altınbaşak’a teslim edilmiş. O da bu altınlar ile Hayrat Vakfını kurmuş. Tevafuklu Kur’an-ı Kerim basımı nasıl olmuş ve bunlar doğru mudur? İşin aslı nasıldır?
Neden Risalelerin başında kesretle وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ  ve bismihi subhanehu yazılmıştır?
29. Sözün başında bulunan ve ekser yerlerde geçen Risale-i Nur'un tevafuk ile alakalı kerametleri ne anlama gelmektedir? Neden Üstad bu tevafukları sık sık dile getiriyor?
Kastamonu Risalesi 13. Mektupta bahsedilen "sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi" ne demektir?
Risale-i Nuru neden Kuran hattıyla okuyoruz ve neşr ediyoruz? Yanlış hatırlamıyorsam Üstadımızın Risale-i Nur talebesi olmanın en birinci sebebinin hatt-ı  Kuranı muhafaza etmek ve neşr etmek olduğunu duymuştum Böyle bir bilgi var mı? Varsa aslı nedir? Yani latin alfabesiyle okunursa Risal-i Nur talebesi olunur mu? 
Yazı yazmamanın zararı nedir?
Osmanlıca Risale-i Nurlar'da cümlelerin üzerine çekilen kısa çizgilerin önemi nedir? Bu çizgiler Osmanlı zamanında da kullanılıyor mu idi?
Risale-i Nuru Osmanlıca okumanın lüzumunu nasıl anlatabiliriz?