kategorisindeki sorular

Gençlik Rehberi'nde, "(Kabir) Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve îtikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek." diyor. Bu anlatılan durum kabir için mi geçerli, yoksa bütün ahiret için mi geçereli? Ahirette olsa, -Kalb
Rabıta-i mevt nasıl olmalı? Belli bir disiplini var mıdır? Sadece düşünmekle insan gaflet edebiliyor, en müessir yolu hangisidir?
Sünnet-i Seniyye Risalesi'nin Dördüncü Nüktesi'nde geçen, el mevtü hakkun hakikatini izah eder misiniz?
İnsan ölünce ruhu nereye gider?
İnsanlar için en acı bir olay olan ölümde, güzel görülebilecek yönler var mıdır?
Kabir azabının hak oldugunu biliyoruz. Peki azabı çeken ruh mudur yoksa cesed mi?
Kuran-ı Kerim'deki Ashab-ı Kehf gibi, bu dünyada insanın belirli süre uyutulup tekrar diriltilmesi mümkün mü? Bu yönde çalışmaları olan bilimin bu noktaya ulaşması mümkün mü?
Kabir azabı, kabre girdikten sonra başladıgına göre, cesedini yaktıran insanların kabir azabı nasıl olacak?
Âlem-i berzah ne demektir?
İnançlı birisinin ölüme nasıl bakması gerekir?