Ölüm-Kıyamet-Ahiret / Cennet kategorisindeki sorular

İnsan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur! âyeti Müslümanlara ne anlatıyor? Kısaca izah eder misiniz? 
Allah Cennete veya Cehenneme Gideceğimizi Biliyorsa Bizi Niçin İmtihan Ediyor? Allah Bizim Nereye Gideceğimizi Bildiği ve Yazdığı İçin mi Bizler Oraya gidiyoruz?
Risalelerde nizamın önemli bir yeri var ve gerçekten önemli. Mesela 22. Söz nizamın geçtiği başka bir yer. Benim aklıma takılan şey, özürlü doğumların nizamın içinde nerede olduğu. Bu noktadan özürlü olmak ve âlemdeki nizam meselesini izah eder misiniz?
Tevbe suresi 34. Âyette altın ve gümüş biriktirenlerden bahsedilmiş. Bu durumda birikim yapmak caiz değil midir?
Cennette erkeklere huriler verileceği söyleniyor, kimisi de bunun sadece hizmet eden kimse olacağını söylüyor. Eşimiz cennette hurilerle olacak mı? Sonuçta biz bayanların fıtratında eşimizin bize sadık olması, onun için biricik olmamız, tek sevdiği kimse olmamız çok önemli. Cennette kıskançlık yok deniliyor ama sonuçta normal şartlarda biz o durumu kıskanırız, yapay bi mutluluk gibi geliyor anlatt
Peygamber fendimizin ruhu nerededir? Dünya hayatındaki tasarrufu devam ediyor mu? Bu dünyadaki insanların onun ruhaniyeti ile görüşebilmeleri mümkün müdür?
Hz. Peygamber (sav) Mirac Gecesi Allah'ı görmüş müdür? Bir kısım rivayetler gördüğünü ifade ederken bir kısım rivayetler Allah'ın nûrunu gördüğünü ifade ediyor. Mirac hakkındaki tüm rivayetler hakkında, özellikle Hz. Aişe (ra), Hz. Abdullah b. Abbas (ra) ve İkrime'nin (ra) rivayet ve görüşleri hakkında bilgi verir misiniz?
Bu dünyada keyif verici maddeler haram. Haram olmasının sebebi aklı örtmesi, sarhoşluk ve vücuda verdiği zararlar diye düşünüyorum. Ama bu maddeler ayni zamanda keyif ve neşe de veriyor. "Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar" âyetinde bahsedilen içkiler de insana keyif ve neşe verecek mi? Sarhoşluk durumu oluşacak mı?
Hocam ben sağlık bölümünde okuyorum. İleride eczanede çalışmak istiyorum. Ama ilaçların büyük kısmında besmelesiz kesilen hayvanın jelatini ve etil alkol kullanılıyor. Bu şartlarda eczanede çalışmanın kazancı caiz olur mu? Helâl midir? 
“Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır.” ve '' Tarafgîrlik olsa, mazlum bir tarafa ilticâ eder. Kendisini kurtarır. Hem tesâdüm-ü efkârdan ve tehâlüf-ü ukūlden hakîkat tamamıyla tezâhür eder.” Uhuvvet Risalesinde geçen bu cümleyi ve bu hadis-i şerifi  izah eder misiniz ?