kategorisindeki sorular

Herşeyin olmadan evvel ve olduktan sonra kaderde yazıldığı ne demektir, nasıl oluyor?
Başımıza gelecek olayların önceden kaderde yazılı olduğuna; ve yaşadığımız her şeyin tekrar kaydedildiğine dair akla yaklaştırıcı bir örnek verilebilir mi?
Bütün olaylar kader midir?
Kader ve kaza ne demektir?
Kader Risalesi'nde geçen, "sual ve cevap dai ve sebep" ne demektir?
Bedihi kader ve nazari kader nedir? Örneklerle açıklanabilir mi?
"İmam-ı mübin" ve Kitab-ı mübin" hakkında alimler ne söylemişlerdir?
İnsan, kaderinde yazılmış olan şeyleri aynen yaptığına göre işlemiş olduğu günahlardan dolayı mesul olur mu?
İmamı Mübin ve Kitab-ı Mübin nedir? Izdırari kader nedir ve ızdırari kaderde mesuliyet var mıdır?
Kuran'da, "(Hz. Meryem:) Keşke ben bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi. (meryem, 23)" ve daha bir çok ayette keşke kelimesi geçiyor. Keşke demek şeytandan olduğunu işitiyoruz. Öyleyse bu mevzuyu nasıl anlamalıyız?