Kader ve Cüz'î İrade kategorisindeki sorular

İnsan iradesini nasıl sağlamlaştırabilir? Verdiği karaların arkasında nasıl dik bir şekilde durabilir?
Kader Risalesinde geçen, "İnsanın günahı istidad ile işlemesi" ne demektir?
İnsan kaderin mahkûmu mudur?
Herşeyin olmadan evvel ve olduktan sonra kaderde yazıldığı ne demektir, nasıl oluyor?
Başımıza gelecek olayların önceden kaderde yazılı olduğuna; ve yaşadığımız her şeyin tekrar kaydedildiğine dair akla yaklaştırıcı bir örnek verilebilir mi?
Bütün olaylar kader midir?
Kader ve kaza ne demektir?
Kader Risalesi'nde geçen, "sual ve cevap dai ve sebep" ne demektir?
Bedihi kader ve nazari kader nedir? Örneklerle açıklanabilir mi?
"İmam-ı mübin" ve Kitab-ı mübin" hakkında alimler ne söylemişlerdir?