Kader ve Cüz'î İrade kategorisindeki sorular

Ayasofya Camisinin üst kısmında gayr-i müslimlerin dolaşması ve orada namaz kılınamaması cami adabına ve ceddimiz Fatih'in Ayasofya vakfiyesine uygun mudur?
Erkeklerin vücutlarındaki kılları kesmekteki ölçüsü nedir? Makat bölgesi kılları da kesilmeli mi?
Kur'ân-ı Kerim dışındaki dualarda ve salavatlarda tesbihat ve tesbihlerde tecvit uygulamamız gerekir mi?
Eşarilerin ''İnsan, muhtar(ihtiyar sahibi) görünümlu mecburdur'' sözünü nasıl anlamalıyız? İzah eder misiniz?
Geçimini ziraat ile karşılayan birisi bahçesinde bulunan ağaçları sigorta etmesi caiz midir?
Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Müslüman hanımlar evlenince gelinlik giyiyor, bir gün giyinen bir elbise olması hasebiyle bu israfa girer mi? İsrafa girmese bile Avrupalı kadınlara benzeyip yanlış bir iş yapmış olurlar mı?
2 kaşın ortasında ve burnun yukarısında kalıp, gözü korumayan "Orta Kaş" diye tabir edilen kılların insanı rahatsız etmesi veya toplum içinde ayıp kabul edilmesi sebebiyle alınmasında sakınca var mıdır? Erkeklere caiz midir?
Kıskançlık duygumu nasıl terbiye edebilirim? Sevdiğim insanları çok kıskanıyorum ve bu beni ruhen yıpratıyor. Arkadaşlarımı özellikle. Dinimizde bunun bir ölçüsü veya ayet ve hadislerde karşılığı var mı?
Cinleri inkar eden dinden çıkar mı?