Kader ve Cüz'î İrade kategorisindeki sorular

Levhi mahfuzda, ebedi hayatımızla ilgili bilgiler de yazılı mıdır?
"Kader fetva verdi" cümlesinin hakikati nedir?
Kader Risalesi'nin girişindeki, "Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir."  cümlesindeki "hâlî ve vicdanî","ilmî ve nazarî" tabirlerinden ne anlamamız gerekir?
Lehv-i Mahfuz tam olarak ne demektir açıklayabilir misiniz?
İnsan iradesini nasıl sağlamlaştırabilir? Verdiği karaların arkasında nasıl dik bir şekilde durabilir?
Kader Risalesinde geçen, "İnsanın günahı istidad ile işlemesi" ne demektir?
İnsan kaderin mahkûmu mudur?
Herşeyin olmadan evvel ve olduktan sonra kaderde yazıldığı ne demektir, nasıl oluyor?
Başımıza gelecek olayların önceden kaderde yazılı olduğuna; ve yaşadığımız her şeyin tekrar kaydedildiğine dair akla yaklaştırıcı bir örnek verilebilir mi?
Bütün olaylar kader midir?