İnsanın Mahiyeti kategorisindeki sorular

İhlas Risalesinde geçen, Kalp ruhun aybını görmez ne demektir?
Ene mahluk mudur?
Mevcudat içinde en latif en güzel en cami ayine-i samediyyet hangisidir?
"İstemek insaniyetin iktizasıdır." cümlesini izah eder misiniz?
Diğer varlıklarda tecelli eden Allahın isimleri zi-şuur olan insanda da tecelli ediyor. Yani insan haricindekiler de Cenabı Hakka ayinedarlık yapabliyorlar. İnsanın aynadarlık cihetindeki farkı nedir? İnsanda tecelli edip de diğer mahlukatta etmeyen hangi isimler var?
Akıl, kalp gibi latifeler ruhun parçası mıdır? Yoksa ruha takılan özellikler midir?
Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulur, bunu nasıl anlayacağız. Şeytanlar zincire vuruluyorsa, ramazandan önce sufli hayatı olan bir insan niye ramazanda da sufli yaşamaktadır?
Nefis insanın neresinde bulunur? Nefsin karşılığı var mıdır? Yani şeytanın müracaat kapısı ise, nefis meleklerin rahmet yönünden bize yaklaştığı yer de nefis midir?
İnsan âciz ve fakir olduğu halde, âczi ve fakri nasıl ona şefaatçi olabilir?
Allah'ı tanımanın çekirdekten ağaca kadar çok makamları bulunuyor mu? Bu makamlar da kişinin kabiliyetine ve kapasitesine göre şekilleniyor mu? İnsan mahiyetinde ki bütün cihazları Ona tevcih ettiği derecede mi marifete ulaşır? Kalp başka akıl başka telden çalarsa bu nakıs bir marifet mi olur? Sahabenin üstün vasıflarından biriside süfli ulvi bütün cihazlarını marifet yolunda işletmeleri midir? N