İbadet kategorisindeki sorular

Çalışmak ibadet midir?
Cennet, yaptığımız ibadetlerin bir karşılığı olarak mı verilir?
Ucub ne demektir? Kurtuluş çareleri nelerdir?
Sigaranın hükmü nedir? Yapılan ibadetlere bir etkisi olur mu?
Memleketimizde hutbe türkçe olarak okunuyor. Arabça olarak okumak şart mıdır? Bu konuda bir ictihad varmıdır?