İbadet / Tövbe-Zikir-Şükür kategorisindeki sorular

Altın veya gümüş haricinde takı takmak caiz mi? Sahte takı takılmasında sakınca var mıdır?
Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Kıskançlık duygumu nasıl terbiye edebilirim? Sevdiğim insanları çok kıskanıyorum ve bu beni ruhen yıpratıyor. Arkadaşlarımı özellikle. Dinimizde bunun bir ölçüsü veya ayet ve hadislerde karşılığı var mı?
Alevilerin yaptığı Sema hareketinin İslâmi bir dayanağı var mıdır? Tarikatların Aleviler ile bağı var mıdır? Hacı Bektaşi Veli ve Ahmed Yesevi Alevi midir?
Ayakkabının altı batık Necis olduğu için, ayağımızda dışarı ayakkabısı bulunurken her hangi bir zikir, salavat, Kur'ân hatmi yapmak caiz midir? Bu durum hatme engel olur mu?
Nefsimizi terbiye etmek için ne yapabiliriz? Allah'ın zikri ile nefsi arındırma yolları ile bu hususta din büyüklerinin mücahade uygulamalarından örnekler verebilir misiniz?
Kadınlar yüzlerindeki herhangi bir yerden (kaş üstü- altı\kaş ortası\yanak\çene\alın\burun vs.) tüy almasının dinen hükmü nedir?
İki çocuk annesiyim. Lâkin namaz kılmakta zorlanıyorum. Çocuklarıma kötü örnek olduğum için de çok huzursuzum. Ne yaparsam yapayım, bu durum maalesef değişmiyor. Bu duruma nasıl bir çare bulabilirim? Yardımcı olur musunuz?
"Evet Cenâb-ı Hak, senin ibâdetine muhtaç değil. Hem hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibâdete muhtaçsın. Sen ma‘nen hastasın. İbâdet ise, senin ma‘nevî yaralarına tiryâk hükmünde olduğunu, çok risâlelerde isbat etmişiz." 23. Lema'nın Hatimesinde geçen bu cümleye göre insanın manen hasta olmasını nasıl anlamalıyız?
Lise ve üniversitede kopya çeken bir kişi diploması ile özel sektörde veya devlette işe girse kazancı haram olur mu?