İbadet / İbadetin Meyveleri kategorisindeki sorular

Günahlara bağımlı olan ve günahtan aldığı lezzet dolayısıyla dinin emirlerinin yükümlülüğü altına girmek istemeyen, geçmişte ibadetlerini yapan bir genci nasıl uyandırabilriz. Risale-i Nurdaki hakikatlerden yola çıkarak nasıl intibaha getirebiliriz?
"Ve kezâ, insanın vücûdunda birkaç dâire vardır. Çünki insan hem nebâtîdir, hem hayvânîdir, hem insanîdir, hem îmânî. Tezkiye muâmelesi bazen tabaka-i îmâniyede olur. Sonra tabaka-i nebâtiyeye iner. Bazen yirmi dört saat zarfında her dört tabakada muâmele vâki‘ olur."  Cümlesine göre bu dairelerin tezkiyesi ne surette yapılır, açıklayabilir misiniz?
Peygamberimiz (asm) bir günü nasıl geçiyordu?
17. Lemanın 14. Notasının Üçüncü Remzini izah edebilir misiniz?
"Evet Cenâb-ı Hak, senin ibâdetine muhtaç değil. Hem hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibâdete muhtaçsın. Sen ma‘nen hastasın. İbâdet ise, senin ma‘nevî yaralarına tiryâk hükmünde olduğunu, çok risâlelerde isbat etmişiz." 23. Lema'nın Hatimesinde geçen bu cümleye göre insanın manen hasta olmasını nasıl anlamalıyız?
Kadir Gecesi'nde yapılacak dua ve ibadetler Nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Dinin asıl gayesi nedir? İzah eder misiniz?
Acaba Bediuzzaman Said Nursi Hazretlerinin yazmış olduğu Hutbe-i Şamiyeyi özetleyebilir misiniz ? İki dehşetli hal ve 6 hastalık nelerdir? Bu hastalıkların devaları ve reçeteleri nedir? İzah eder misiniz?
23. Söz 4. Noktada geçen "Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri ve ademleri teshir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran-ı nimete sapmak insaniyetin fıtratı asliyyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder." kısmını nasıl anlamalıyız