4.Lemada geçen; "Evet, Âl-i Beyt’in efrâdı ise, i‘tikād ve îmân hususunda sâirlerden çok ileri olmasa da, yine teslîm ve iltizâm ve tarafgîrlikte çok ileridedirler. Çünkü İslâmiyet’e fıtraten ve neslen ve cibilliyeten tarafdârdırlar. Cibillî tarafdârlık zayıf da olsa, şânsız da olsa, hatta haksız da olsa, bırakılmaz." cümlesinde geçen Cibillî tarafdârlık zayıf da olsa, şânsız da olsa, hatta haksız
Peygamberimiz (sav) efendimiz kızını bir müşrik olan Ebu Leheb'in oğullarından Uteybe ile nikahlanmasına nasıl müsade etti?
Bediüzzaman Hazretleri risalelerde sıhatı az olan hadislere yer vermiş mi? Mesela Rahip Bahira olayının doğru olmadığı söyleniyor, lâkin bu hadise Risale-i Nur'da anlatılıyor. Bu hususu açıklar mısınız?
Benim şeytanım bana teslim oldu, diye bir hadis gördüm. Bu hadis sahih midir? Sevgili Peygamberimiz (sav) benim şeytanım bana teslim oldu derken neyi kastedmektedir?  Şeytanın ahiretdeki durumu nedir?
Cömertlik ve İsraf Arasındaki Denge Nedir? Örneklerle izah eder misiniz? Kur'ân ve sünnette cömertlik ve israf nasıl anlatılmaktadır?
Peygamberimiz (asm) bir günü nasıl geçiyordu?
Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra eşleri neler yapmışlar? Geçimlerini nasil sağlamışlar?
Vitir namazından sonra teheccüt kılmak uygun mudur? Bu namazların vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?
"Tâ o emânet, o nûr, o anahtarın cihan şumûl ve muhît ve umum kâinâta âmm ve bütün mahlûkāta şâmil hikmetlerini göstersin." Mirac Risalesinde geçen emanet, nur ve anahtartan kasıt nedir?
Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?