Hazreti Adem hata ile yasaklı meyveyi yedi ve cennetten çıkarıldı ise bizim suçumuz ne?
Neden Kuranın bazı yerlerinde "her peygamber eşittir" demiş te bazı ayetlerde "bazı peygamberleri üstün kıldık" demiş?
Hz İsa (a.s) bizler gibi yaşam sürüp aile hayatı yaşayacak mı? Eş ve çocuklara sahip olacak mı?
Peygamberlerin sıfatlarından biride ismet sıfatıdır. Bize neden böyle bir imkan verilmemiştir? Biz neden peygamber olamıyoruz? Bunda bir adaletsizlik var mıdır?
Peygamberlerin Allah'ın varlığına ve birliğine delaletini izah eder misiniz?
Hac Suresinde geçen, "75-Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir." Ayeti nasıl anlamalıyız.
Mucize ile keramet arasındaki fark nedir? Adetullah ile olan münasebetleriyle beraber açıklar mısınız.?
Ateistlerin dayandığı sümer ve babil mitolojilerinde bulunan Hz. Adem, Hz. Musa, Hz. Eyüp, Hz İsa, Hz İbrahim kıssalarına yüksek oranda benzeyen hikayelerin bulunması nasıl açıklanabilir?
Her peygamber aynı seviyede ilme mi sahiptir? 
İnsanlara peygamber gönderilmesi hayır mıdır, şer midir?