Hz. İbrahim'in üç yalanı nasıl anlaşılmalıdır?
Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Peygamberlerin vasıfları nelerdir? Kısaca izah eder misiniz?
12. Mektubun giriş kısmını ve 1. Sualini izah eder misiniz?
Dinin asıl gayesi nedir? İzah eder misiniz?
Bir bayanın erkeğe tebliğde bulunması, telefonda İslâmı anlatması caiz midir?
Mesnevî nuriyede üstad hazretleri: "İmâm-ı Rabbânî’nin (ra) dediği gibi, melikin atiyyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir." Sözüyle neyi ifade ediyor?
Kur'ân'da tevratın Hz. Musa'ya verildiğine dair açık bir ayet yok. Biz bunu nerden biliyoruz? 
Suhufların, Zebur, Tevrat ve İncil'in orijinallerinin Allah kelamı oldugunu biliyoruz. Peki Allah kelamı demek hem mana hem de lafız itibariyle Allah'a ait olan demek midir? Bunların lafzının Allaha ait olduğunun delilleri nelerdir? Bazı yerlerde vahiylerin manası peygambere verildiğini ve lafzını peygamberlerin yazdığı görüşleri var. Bunlar doğru mudur?
124 bin peygamberden yalnızca 25 tanesini biliyor olmamızın hikmeti nedir? Diğer Peygamberlerle ilgili hiç mi bilgi yok?