"Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, pek çok esma ve şuûnât-ı zatiyeye işaret eder, gayet parlak bir surette Hayy-ı Kayyumun şuûnât-ı zatiyesine ayinedarlık eder..." cümlesini izah edebilir misiniz?
Zülmani ve nurani perdeler nedir? 
2.Lemada geçen; "Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl! " cümlesini izah eder misiniz?
Cenab-ı Hakk'ın rububiyyeti nedir ve kâinatta nasıl tezahür eder? İzah eder misiniz?
Kabz ve bast halleri tam olarak nedir? Bu haller olmuşsa eğer ne yapmamız gerekiyor?
17. Lem’a’da geçen “Her dakikada o hânen ve bahçen ve şehrin ölmesi mümkün ve harâb olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyâmetin kopacak bir vaz‘iyettedir. Madem öyledir; sen, bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!” ifadesindeki çekilemeyen kaldırılamayan yükler nelerdir, örnek verip açıklayabilir misiniz?
Kadere göre, bizim müdahalemizle ömür uzar veya kısalır mı?
Kur'an-ı Kerim'in neml suresinde buyurduğu طٰسٓ۠ تِلْكَ اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُب۪ينٍۙ apaçık olması veya mübin olmasını nasıl anlamalıyız? Neticede müteşabih ayetler var. Bazı ayetler tefsir ile anlaşılıyor vs. Bu meseleyi izah edebilir misiniz?
Binlerce Müslüman insanın, masum çocukların ölmesine sebep olan bir gayr-i müslim yıllar sonra Müslüman olsa tüm günahları affedilir mi?
Diyelim ki bir bebeğin annesi doğumda vefat etsin. Bu çocuk, yetiştirme yurtlarında sevgisiz büyüsün. Hayatında pek çok günaha girsin. Diğer taraftan ahirette onunla aynı günahları işleyen ama annesi babası olan birisi ile aynı mı yargılanacak? Allah'ın adaleti nasıl olur?