İsmi Adl hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Ayrıca ism-i azamdan bir cüz olmasının bir hikmeti ne olabilir?
Ezelî olan bir yaratıcı neden ebedî olmalı?
Marifetullah ve muhebbetullahdan ne anlamalıyız?
Bende tecelli eden galip veya baskın esmayı nasıl tespit edebilirim?
Kainatın her tarafında ve tüm insanlarda Allah'ın İsimleri tecelli ediyor. Ama her insanda özellikle bir ismi daha fazla tecelli eder, bu ismle dua edenlerin duaları kabule çok yakındır diyorlar doğru mudur?
Tesbihatte neden Allah'ın İsimlerinde 2 tane Ya Mûhsin geçmektedir? Bunun hikmeti nedir?
Kudret verile bilir mi? Allah isterse kendi kudreti olan bir varlık yaratabilir mi? Kendisinden bağımsız. Biz bu aleme bakarak kudret tek birinden geliyor diyoruz. Fakat başka alemlerde Kudret verilebiliyorsa. Peki ilim nasıl verilebiliyor? İlim de verilememeli. 
Mahluklar olmadan halıkımızı nasıl tanıyacağız?
Esma-yı Hüsnayı tazammun eden bazı fezlekelerle ayetlere hatime verilmekte .... Bu yere örnek verebilir misiniz?
"Madem yapan bilir; elbette bilen konuşur." ifadesinde yapanın bildiği anlaşılabiliyor. Ancak bilen niye konuşacak? Bilenin konuşması zorunlu mudur? Yoksa bu ifadede kast edilen konuşmak için bilmenin şart olması mıdır? Kısacası Allah konuşmayı niye tercih etmiş?