Soru

Kalbin Perdeleri

2. Şua'da geçen, "...onları öyle bir zat verebilir ki, kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lâkayt kalmaz." cümlesindeki kalbin perdeleri ne demektir?

Tarih: 2.05.2009 00:00:00
Okunma: 3667

Cevap


İnsan kalbi Samed ayinesi olarak isimlendirilmiştir. Yani, Cenab-ı Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerine mazhar olabilecek bir fıtratta yaratılmıştır. Bunun mümkün olabilmesi için insan kalbinde iman ve Kur’an’ın terbiyesiyle bir arınma gerçekleşmesi gerekir. Bu ise, ‘kalb hastalıklarının tedavisi’ ya da ‘kalben terakki etmek’ gibi tabirlerle ifade edilir.

Üstad Hazretleri’nin burada bahsettiği kalbin en ince perdeleri de kalbin ayinedarlık vazifesinde perde olup, bazı manevî tecellilerden kısmen de olsa mahrumiyete sebeb olan manevî engeller olabilir. Şu hadis-i şerif de (en doğrusunu Allah bilir) bu manevî perdelere işaret ediyor olsa gerektir:

`Bazan kalbimi bir bulut kaplar. Ve günde yüz defa Allah`a istiğfar ederim`


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar