Soru

Kainat ve Dünyanın Yaşı

Risale-i Nur'da kainat ve dünyanın yaşı hakkında bir bilgi var mı?

Tarih: 23.05.2013 23:02:24
Okunma: 6594

Cevap

Dünya ve kainatın yaşı hakkında olmasa da ömrü hakkında şu şekilde bir izah vardır:


“Rivâyet-i meşhure ile zaman-ı Adem'den kıyamete kadar eyyam-ı şeriye (şer’i gün çeşitleri) ile tabir edilen yedi bin seneden

Madem eyyamın (günlerin) lisan-ı şer'îde böyle ıtlakatı (farklı çeşitleri) var. İlm-i tabakat-ı arz ve Coğrafya ve Tarih-i beşeriyet ulemasınca nev'i beşerin (insanlığın) yedi bin sene değil belki yüz binler sene geçirdiğini teslim de etsek (faraza kabul de etsek) Âdem'den kıyamete kadar ömür-i beşer yedi bin senedir olan rivâyet-i meşhurenin sıhhatine ve beyan ettiğimiz altı bin altı yüz altmış altı sene Nur-u Kur'ân hüküm ferma olduğuna münafi (zıt) olamaz. Ve cerh edemez (çürütemez). Çünkü, eyyam-ı şer'iyenin dört saatten ellibin seneye kadar hükmü ve şumulü var….

Şu halde nev’-i insanın ömrü yedi bin sene eyyam-ı ma'lume-i arzıye (dünyanın malum günleri) ile olsa, Küre-i arzın (dünyanın) hayata menşe' (kaynak) olduğu zamandan harabına (yıkılışına) kadar eyyam-ı şemsiye (güneş günleriyle) ile iki yüz bin seneden geçer ve şemsüşşümüse (en büyük yıldıza) tabi ve âlem-i bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü şemsüşşümüsün işarat-ı Kur'âniye ile her günü elli bin senelik olmasına binaen yedi bin sene o eyyam ile yüz yirmi altı milyar sene yaşarlar (kainatın ömrü)."(Mektubat)


Yorum Yap

Yorumlar

bu hadis mi hocam
Gönderen: MESUT ÇAKIR
Tarih: 31.05.2013 00:02:29