Soru

Kahtânî

Kahtânî kimdir ve bununla ilgili hadis var mı?

Tarih: 12.09.2009 00:00:00
Okunma: 14068

Cevap

Kahtanî, Mehdî gibi ahirzamanda geleceği hadislerle müjdelenen mübarek bir İslam idarecisidir. Bu mevzuda fazla tafsilat yapılmamıştır. Sahih kaynaklarda geçen iki hadis-i şerif şöyledir:  

"Kahtan oğullarından bir adam çıkıp insanları asâsiyle sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmayacaktır" (Buharî)

“Benden sonra halifeler bulunacak. Halifelerden sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zalim idareciler olacak. Daha sonra Ehl-i Beytimden bir adam (Mehdî) çıkacak, yeryüzü zulümle doldurulduğu gibi onu adaletle dolduracak. Daha sonra onun yerine Kahtanî ümmetin başına geçirilecek. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu ondan aşağı değildir.” (Camiüssağir, Taberani’den naklen)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar