Soru

Kadınlardan Peygamber Gelmiş midir?

Hz. Meryem peygamber midir, kadınlardan peygamber gelmiş midir?

Tarih: 8.03.2010 00:00:00
Okunma: 8410

Cevap

Hayır peygamber değildir. Çünkü, peygamberlik vazifesi erkeklere tahsis edilmiş bir vazifedir.

Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir'de, "(Ey Resûlüm!) Senden önce, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını (peygamber) göndermedik." (Nahl, 43) ayet-i kerimesinin kadınlardan peygamber gönderilmediğine delalet ettiğini söyler.

Yalnız burada ince bir nokta vardır. Peygamber olmadığı halde vahye mazhar olduğu, bazı alimlerce savunulan altı hanım vardır. Bu altı hanım, Hz. Hav­va, Hz. Sare, Hz. Hacer, Hz. Musa'nın Annesi, Firavun'un eşi Asiye ve Hz Meryem'dir.

Kur'an'da, bu hanımlara vahiy geldiği manasında anlaşılbilen bazı ayetler de vardır. Mesela Meryem validemize, Cebrail (as)'ın beşer suretinde görünerek ona İsa (as)'ı müjdelediği Meryem Suresi'nde anlatılır.

Yine Musa (as)'ın annesine hitab eden bir ayette, "Biz, onu sana geri vereceğiz ve onu peygamber yapacağız diye vahyettik." buyrulmuştur. (Kasas, 7)

Bu gibi ayetlerdeki vahyin, ilham manasına geldiğini savunan alimlerle, bunun hakiki vahiy olduğunu savunan alimler arasında görüş farklılığı ortaya çıkmıştır.

Kadınların peygamber olmadıklarını savunanlar, yukarıdaki ilk ayette, resullerin ancak erkeklerden gönderildiği bildiren ve Kur'an'ın üç suresinde tekrarlanan bu hükme dayanmışlardır.

Diğerleri ise, bahsi geçen hanımlarla ilgili vahyi düşündüren ayetlere dayanmışlardır.

Ortak olan nokta şudur:

Bu hanımlara vahiy gelmişse dahi, insanları irşad etmekle görevlendirilmedikleri ve bu manada bir peygamber olmadıkları kesindir.

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Peyggamber aynı zamanda geldiği topluma imam olmak demektir. Yani her haliyle model olabilen insandır, bu ve başka sebeplerden bunu bir kadının gerçkeleştirmesi fıtratı itibariyle mümkün değildir, güçtür. Ancak, kadınlar da dinde büyük hizmetler yapmıştır. Efendimizin hanımları vasıtasıyla kadınları ilgilendiren konular diger mü'minelere de ulaşmıştır.
Gönderen: Ö.B. ELEŞKÜRDÎ
Tarih: 22.04.2010 22:20:12