Soru

Kabirde Kadının Kuran Okuması

Kabir başında Kuran okuyan bir kadının sesi kabirdeki erkeklere gider mi, gitse caiz midir?

Tarih: 13.04.2022 07:57:32

Cevap

“Kur'an okuyan kadının sesinin kabirde bulunan (medfun) erkekler tarafından duyulmasının dini açıdan bir sakıncası yoktur.[1]

“Kadınların yabancı (mahremi olmayan) erkeklerle normal konuşmalarında ve seslerinin duyulmasında dinen bir sakınca yoktur. Ancak kadınların gerek Kur'an-ı Kerim okurken gerekse ilahi söylerken oluşan nağmeli seslerini yabancı erkeklere dinletmeleri uygun olmaz. Dolayısıyla kadınların kabir başında etraftaki insanları da rahatsız etmeyecek şekilde içinden Kur'ân okumaları uygun olur.”[2] 

“Ölüm, kabir hayatı, ahiret, cennet, cehennem ve ona ait olaylar, duyular ötesi konular olduğu için bu konuda bilgi edinilecek tek kaynak vahiydir. Bu konularda sadece Kur'an ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) haber verdikleri kadarıyla bilgi sahibi oluruz. Bu temel kaide çerçevesinde ifade etmek gerekirse; vefat eden kimselerin dirileri işittiği hususu birtakım hadislerde bildirilmiştir. Bu bağlamda Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, kabir ziyaretinde bulunanların orada medfun bulunan ölülere selam vermelerini tavsiye ettiği, ayrıca kendisinin de Baki’ kabristanına giderek orada metfun bulunanlara selam verdiği ve dua ettiği (Müslim, Cenaiz, 6, 102) sahih hadis kaynaklarında sabittir. Yine Hz. Muhammed (s.a.s.)'in, Bedir savaşında ölen müşriklerin atıldığı çukurun başında onlara seslendiği, onların kendisini dirilerden daha iyi duyduklarını haber vermesi (Buhari, Cenaiz, 86) kaynaklarımızda nakledilmektedir. Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre ölen kimseler hayattakilerin sesini işitir. Diğer taraftan Kur'an okuyan kadının sesinin kabirde bulunan erkekler tarafından duyulmasının dini açıdan bir sakıncası yoktur.[3]

 

[1] https://kurul.diyanet.gov.tr (Erişim tarihi: 31. 05. 2022)

[2] https://kurul.diyanet.gov.tr (Erişim tarihi: 17. 05. 2022)

[3] https://kurul.diyanet.gov.tr (Erişim tarihi: 31. 05. 2022)


Yorum Yap

Yorumlar