Soru

Hanımların İtikafı

İtikafa girmem için beyimin(eşimin) rızası ve izni gerekiyor mu? İzin istediğim halde izin vermedi ise ona itaat etmem gerekiyor mu? Yoksa dini emirler olaması hasebiyle eşimi dinlemeyip itikafa girsem doğru olur mu?

Tarih: 4.05.2021 13:53:08
Okunma: 547

Cevap

“İtikaf nafile bir ibadet olduğu için nafile ibadetlerde kocanın izni olması gerekir. Eğer rızası yoksa evde huzursuzluk olmaması için itikafa girmeniz gerekmez. Aşağıya aldığımız İmam Muhammed'in fetvasına göre de bu ibadetin faziletinden istifade edebilirisiniz. Evinizde mescid olarak kullandığınız bir yerde yine İmam Muhammed’in fetvasına göre 1 saat itikaf yapsanız da geçerli olur İnşallah.

İtikâf, akıl, baliğ (ergen) olan veya temyiz kudretine sahip bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamındadır. Ramazan’da olabileceği gibi ramazan dışında da itikâf caizdir. İtikâf, Kur’an ve Sünnetle sabittir. Kur’an’da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; “…Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın...” Bakara Suresi, 187. Ayette buyrulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazan’ın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır.

Hz. Âişe (r.a.)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Rasûlüllah (s.a.s.) Ramazan’ın son on gününde itikâf yapardı. Bu durum vefatına kadar bu şekilde devam etti. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir”Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; Buhârî, İ’tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ’tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77”

Hanefilere göre itikâfta oruçlu olmak şarttır. “Merğînânî, el-Hidaye, I, 132”

Şafiîler ise itikâfta orucu şart görmez. “Şirbînî, Muğni’l-Muhtac, Beyrut, ts. , I, 449, 453”

Ebû Hanife’ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Nafile olan itikâfın en azı bir gündür.

Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur. “Merğînânî, el-Hidaye, I, 132”

Mescitteki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evlerinde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir. “Mevsılî, İhtiyar, İst. , ts. , I, 137” [1]"

 

[1] Din İşleri Yüksek Kurulu


Yorum Yap

Yorumlar