Soru

İstikamet

Risale-i Nur hizmetinde nasıl bir istikametde olmamız gerekir? İstikamet hakkında bilgi veriniz.

Tarih: 14.02.2009 00:00:00
Okunma: 2944

Cevap

Bu sualinize çok yönlerden cevap verilebilir. Fakat öncelikle bütün müslümanların istikameti için şart olan;

1- Ehl-i sünnet itikadına sağlam bir surette sahip olmak

2- Farzları işlemek

3- Büyük günahları terk etmek

4- İslam ahlakı üzere yaşamak

maddelerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmak lazımdır.

Bir Nur Talebesi olarak istikamet üzere hizmet etmek ve Nur Talebelerinin kazandığı faziletlere mazhar olmak için bizzat Üstad Hazretleri'nin Sikke-i Tasdik Mecmuasındaki ifadelerini aşağıya alıyoruz.

Risalet-ün-Nurun hakikî ve sâdık şâkirdleri mabeynindeki (arasındaki) düstur-u esasî (temel prensip) olan iştirâk-i a'mâl-i uhreviye (ahiret amellerine ortak olma) kanuniyle ve samimî ve sâdık tesanüd (dayanışma) sırriyle herbir hâlis ve hakikî şâkird, bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı bin dil ile mukabele eder.1- İhlâs ve 2- sadâkat ve 3- Sünnet-i Seniyyeye mütâbaat ve 4- hizmet derecesine göre o küllî ubudiyete (büyük ibadete) sahib olur.
Bu büyük kazancı elden kaçırmamak gerektir. Bâzı melâikenin kırk bin dil ile zikrettikleri gibi, hâlis ve hakikî müttakî bir şâkird dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necâta (kurtuluşa) müstehak olur, inşâallah.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar