Soru

Israr Edenler Asla Af Olunmayacak mı

"Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız " Burada ısrar edip tövbe edenler af olmayacak mıdır acaba?

Tarih: 22.05.2021 14:59:12
Okunma: 1226

Cevap

Bir kimse çok günah işlese ve günahta ısrar ettiği halde belli bir zaman sonra pişman olup samimi tevbe ederse umulur ki af edilsin. Fakat küfürde ve münafıklıkta ısrar ederse af olunmaz. Bununla birlikte eğer küfürden ve münafıklıktan samimi tevbe eder ve pişman olup müslüman olursa bu kişinin de af edilmesi umulur.

Burada zikr edilen ayet, Tevbe suresinin 66. Ayetidir. Burada bahse konu olan ise Münafıklardır. 

Bütünlük olması noktasında Tevbe suresinin 61. Ayetinden 68. Ayetine kadar okuduğumuzda; Münafıkların bazı davranışlari ile Müslümanları aldatmakta oldukları ve buna karşı Müslümanların uyanık olması gerektiği  ifade ediliyor.

Genel olarak tevbe edip sonrasında bu tevbelerini bozanlardan bahs edilmiyor. Din konusunda bile bile aldatan ve Müslümanlarin kuyusunu kazan Münafıkların affedilmeyeginden bahs ediliyor.

﴾61﴿ Onlardan peygamberi inciten ve “O her söylenene kulak veriyor” diyenler var. De ki: “O sizin için hayırlı olana kulak veriyor; Allah’a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır.”

﴾62﴿ Onlar sizi hoşnut etmek için (size gelip, inandıklarına dair) Allah’a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki, Allah ve resulü hoşnut edilmeye daha lâyıktı.

﴾63﴿ Bilmiyorlar mı ki Allah ve resulüne karşı çıkanı, içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir! İşte büyük rezillik de budur.

﴾64﴿ Münafıklar, kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir sûrenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki: “Alay edin bakalım! Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.”

﴾65﴿ Onlara soracak olsan mutlaka, “Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!” derler. De ki: “Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”

﴾66﴿ Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız.

﴾67﴿ Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir.

﴾68﴿ Allah, erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkârcılık yapanlara, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşini vaad etmiştir. Onlara bu yeter de artar! Allah onları lânetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır.

 

Rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber, Tebük seferine çıkarken münafıklardan bir süvari bölüğü de önde gidiyor ve kendi aralarında Kur'ân'la, Peygamber'le alay ediyorlardı: "Şu adama bakın Şam kalelerini ve köşklerini fethetmek istiyor heyhat, heyhat!..." diyorlardı. Allah Teâlâ, Resulü'ne bunu haber verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Şu bölüğü durdurunuz." buyurdu ve yanlarına vardı, "Siz şöyle şöyle dediniz." dedi.

Onlar da yemin ederek "Hayır, Ya Resulallah, hayır vallahi, ne senin, ne ashabının hakkında kötü bir şey söylemedik, sadece yol yorgunluğunu unutturmak için şakalaşıp eğleniyorduk." diye cevap vermişlerdi.

Daha sonraki âyetler, bu çeşit davranışları kınayan ve sonuçlarının kötülüğüne dikkat çeken, müminleri uyaran âyetlerdir. Münafıklar ister kadın,ister erkek olsun, her zaman ve her yerde hep bu tutum içindedirler.(Elmalılı tefsiri, Tevbe suresi)


Yorum Yap

Yorumlar

Yani burada ısrar etmek küfür üzere ölmek midir?
Gönderen: HASAN YILDIZ
Tarih: 3.07.2021 17:08:05