Soru

İntihar ve cenaze namazı

İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı?

Tarih: 23.07.2011 22:15:55
Okunma: 12823

Cevap

"Cabir İbnu Semûre (ra) anlatıyor: “Resülullah (sav)’e, kendisini öldüren bir adam getirilmişti, üzerine namaz kılmadı.”

Hadis, Resülullah’ın (sav), intihar ederek kendi canına kıyan kimsenin cenaze namazını kılmadığını ifade ediyor. Burada da görüldüğü üzere, Hz. Peygamber (sav), ashabını, intihar eden şahsa namaz kılmaktan men etmemiştir. Üstelik bazı rivayetlerde, “Arkadaşınızın cenaze namazını kılın” dediği de görülmektedir. Resülullah’ın, böylelerinin cenaze namazına katılmaması, Müslümanları intihar ve benzeri fiillerden men etmek içindir.

Her hal ü kârda intihar edenin namazı kılınır mı, kılınmaz mı diye ulema da ihtilafa düşmüştür. Hanefilerden Ebu Yusuf, Ömer bin Abdulaziz ve Evzaî gibi bir kısım müctehidler “kılınmaz” derken; Hasan-ı Basri, Nehai, Katade, Ebu Hanife, Şafii, Malik gibi büyüklerin de yer aldığı cumhur-u ulema  intihar edenin namazının kılınacağını söylemiştir." (K. Sitte, c: 9, Akçağ yayınları)


Yorum Yap

Yorumlar