Soru

İnsanın Manen Hasta Olması

"Evet Cenâb-ı Hak, senin ibâdetine muhtaç değil. Hem hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibâdete muhtaçsın. Sen ma‘nen hastasın. İbâdet ise, senin ma‘nevî yaralarına tiryâk hükmünde olduğunu, çok risâlelerde isbat etmişiz." 23. Lema'nın Hatimesinde geçen bu cümleye göre insanın manen hasta olmasını nasıl anlamalıyız?

Tarih: 26.01.2024 17:41:38
Okunma: 125

Cevap

Hastalık; en basit tanımıyla bir organizmanın fizyolojik veya biyolojik yapısında veya işlevlerinde ortaya çıkan bozukluk demektir. Buradan kıyasla insan manen hasta olması kendisine insanlık sıfatını ve makamını veren kalbi ve ruhi hususiyetlerinde meydana gelen bozulmalardır. Bunun neticesi olarak hakiki benliğinden uzaklaşarak eşref-i mahluk (yaratılanların en şereflisi) iken en aşağı dereceye doğru düşer.

Mesela;

1- Günah işleme arzusu ve bunlardan hoşnutluk duymak

2- Allah'a(c.c) karşı muhabbetimizin azalması,

3- Peygamberimizin(sav) sünnetlerini yapmakta usanç duymak,

4- Dini meselelerin konuşulmasından rahatsızlık duymak,

5- Kıskançlık, kin, haset, gurur, yalancı tevazu ve kibir

6- Dünyaya nefsani zevk ve lezzetlerden ötürü aşırı muhabbet beslemek gibi pek çok hastalık manevi hastalıklara örnek teşkil eder. Halbuki insan, Rabbini tanıdıkça ve ona şükrettikçe asli vazifesini yerine getirir. Zira varoluş sebebi Allah’ı tanımak ve ona şükretmektir. Onu bu vazifeden alıkoyan herşey manevi virüs hükmündedir ve kişiyi manen hasta eder. İbadet ise bu virüsleri uzaklaştıran kişinin kalp ve ruh dünyasını tedavi eden ilaç hükmündedir.

https://risale.online/soru-cevap/hastaliklar


Yorum Yap

Yorumlar