Soru

İnşallah Kelimesinin Başka Dilde Söylenmesi

 İnşallah kelimesi başka bir dille söylenebilir mi? Örnek: İ hope so demek gibi

Tarih: 15.04.2023 23:25:11
Okunma: 319

Cevap

İnşallah; “Allah dilerse” manasında Arapça bir dua cümlesidir. Farklı dillerde de bu dua cümlesi kullanılabilir. Fakat Arapça aslından söylemek daha makbuldür. Çünkü hem bu kelime Kur’ân'da 5 yerde geçmektedir,1] hem de Allah lafzını tam manasıyla karşılayacak herhangi bir kelime bulunmamaktadır.

İnşallah kelimesi; Arapça’da şart edatı olan in ile “dilemek, istemek” anlamındaki şey’ kökünden türeyen şâe fiili ve lafza-i celâlden meydana gelmiş olup “Allah dilerse” demektir. Âlimler, kişinin gelecekte yapmayı tasarladığı işlerden söz ederken o tarihte sağ olup olmayacağını, herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağını, ayrıca o işe muvaffak kılınıp kılınamayacağını bilemediğinden meşrû işlerde daima inşallah demesinin gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılması düşünülen işin vukuuna ilişkin tereddüdü ifade etmek için kullanılan inşallah sözü vukuunda şüphe bulunmayan konularda daha çok nezaket amacıyla söylenir.[3]


[1] Yûsuf 12/99, Kehf 18/69, Kasas 28/27, Sâffât 37/102, Fetih 48/27.

[3] TVD İslam Ansiklopedisi, Cilt 22, Sh 342


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar