Soru

İman Ve Kuran Hizmetine Hürmetsizlik

"hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecâvüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakāik-i îmâniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz." ifadesini açıklarmısınız

Tarih: 11.10.2016 22:04:26
Okunma: 2550

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"Ayetlerimi, karşılığında ne alsanız az düşecek bir fiyata satmayın. (Bakara 41) âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı kederli, hodfüruşane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliyenin ve menafi'-i cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki umum Kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz." (İhlas Risalesi)

Dikkat edilirse Kur'an hizmetinden bahis var. Yani Allah(c.c.)'ın davasından. Yani bütün Peygamberlerin, Evliyaların  ve Şühedanın davasından bahsediyor bu konu. Bu öyle bir dava ki bu davaya en küçük bir şahsi menfaat bile girmemiş. Bütün mübarek zâtlar kendi nefislerini değil ilayı kelimetullahı maksad yapmışlar.

"Ayetlerimi karşılığında ne alsanız az düşecek bir fiyata satmayın."

Kendi nefsinizi düşünmeyin!

Ebedî saadetinize zarar getirecek dünyevi işleri asıl maksad yapmayın!

Sizi kedere ve eleme sokacak günahları işlemeyin!

Cüz'i küçük menfaatler için, büyük cennet gibi bir güzelliği kaybetmeyin!

İnat gibi, haset gibi garaz gibi süfli ve alçak hislere uyup ihlası kırmayın. 

Çünkü ihlası kıran sebeplerin en önemlileri bu iki şeydir. Yani dünyalık menfaatlar ve alçak hislerden dolayı çok önemli olan iman ve Kuran hizmetine zarar gelir. 

Eğer bunları yaparsanız!

Kur'an'a, Peygamberlere, Salih kulların yaptığı hayırlı ne iş varsa hepsine hürmetsizlik etmiş olursunuz. Aynı zamanda bu hizmette bulunan umum kardeşlerin hukukuna girmiş olursunuz. 

Allah muhafaza etsin!


Yorum Yap

Yorumlar