Soru

İmamlık ve Mezhep

İmamlık yaparken arkamızda kimin hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. O halde 4 mezhebe göremi abdest alıp namazı kıldırmak lazım?

Tarih: 24.11.2020 11:47:00
Okunma: 852

Cevap

İmamların dört mezhebe göre abdest alıp namaz kıldırmaları şart değildir. Belki imam olan kimse hangi mezhebin saliki ise onun ictihadına riayet etmekle mükelleftir. Ancak mümkün olursa namaz kılan herkes, imam olsun, imama uyan olsun diğer mezheblere de riayet ederse daha efdaldir.

Mesela abdest ve gusulde Hanefi mezhebinde niyet getirmek lazım olmamakla beraber, onu gerekli gören diğer üç mezhebe muhalefet etmemek için gusülde yıkanmaya, abdestte de yüzü yıkamaya başlarken niyet etmek daha efdaldir ve yahut başı mesh etmek hususunda Şafi'ı mezhebinde bir kıl kadar, Hanefi mezhebinde dörtte birini mesh etmek kafi geldiği halde Maliki ile Hanbeli mezhebinde mutemede göre hepsini mesh etmek gerekir. Hanefi ile Şafi'i olan kimselerin, Maliki ile Hanbeli mezheblerine muhalefet etmemek için hepsini mesh etmeleri daha iyidir. Aksi takdirde birinci meselede abdeste niyet etmeyen bir Hanefi diğer mezheb saliklerine imam olamaz. İkinci meselede başından az bir şey mesh eden bir Şafi'i diğer mezheb saliklerine imam olamadığı gibi, yalnız başın dörtte birini mesh eden bir Hanefi de, Maliki ve Hanbelı mezheblerinin saliklerine imam olamaz.

Aynı şekilde Şafi'i mezhebine göre Cuma namazından önce iki hutbenin okunması farzdır.

Bu iki hutbenin beş rüknü vardır:

1- Her iki hutbede Allah'a hamd etmek, 2- Peygamber'e salavat getirmek, 3- Takvayı tavsiye etmek, 4- Her iki hutbenin birisinde bir ayet-i Kerime okumak, 5- Son hutbede mü'minlere açıkça dua etmektir. Diğer mezheblere göre bu beş rükne riayet etmek gerekmez. Bu beş rükne riayet etmeyen imama Şafii'lerin uymaları caiz değildir. Maalesef bugün birçok illerimizde Şafiı ile Hanefi cemaat karışık olduğu halde bu rükünlere riayet edilmiyor, çünkü takva tavsiye edilmediği gibi son hutbede mü'minlere açıkça dua edilmiyor. Gizlice yapılan dua Şafi'i mezhebinde muteber değildir. Buna dikkat etmek lazımdır!

Günümüz Meselelerine Fetvalar Halil Gönenç


Yorum Yap

Yorumlar