Soru

İki Muazzam Din

"...Bu Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme dâvâsında bulunmaları içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesine barışmak dâvâsı açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da semavî dinlerle mücahede-i azîmesi başladığı hengâmda..."(Gençlik Rehberi, Shf:22)

Bu iki muazzam dinler hangileridir ve bunların arasındaki sulh mahkemesi ve musalaha davasının mahiyeti nedir, üstadımızın ifade etmek istediği mana nedir?

Tarih: 29.08.2020 15:29:44
Okunma: 1920

Cevap

Bu muazzam iki dinden kasıt İslamiyet ve Hristiyanlık ’tır.

Burada bahsi geçen savaş 1 Ekim 1939’da meydana gelen II. Dünya Savaşı'dır. Bu savaşta Almanya, Japonya ve İtalya üçlü bir mihver devletler grubunu oluşturmuşlar. Diğer yandan da İngiltere, Fransa ve sonrasında da Rusya ve Amerika'nın katılımı ile ittifak devletleri oluşumu gerçekleşmiştir. 

Bu savaş devam ederken Rusya'da ortaya çıkan sosyalizm ve komünizmin fikir ve düşünce yapısı da dünyayı etkisi altına almaya başlamıştı. Bulgaristan, Afganistan, Polonya, Arnavutluk, Çekoslovakya, Romanya, Moğolistan, Somali, Mozambik, Yemen gibi ülkeler 1990’lara kadar sosyalist rejimler tarafından yönetiliyorlardı. Bu gibi ülkeler ciddi şekilde dinsizlik yönetimi altında uzun yıllar ezilmişlerdir.

Nasıl ki 2. Dünya savaşında devletler birbiri ile savaşmış ve milyonlarca insan ölmüş. Aynı şekilde Anadolu’yu da etkisi altına alan komünizm fikri tüm semavi dinlere karşı haşa Allah yoktur, din yoktur, ahiret yoktur gibi bozuk fikirler ile savaş açmıştır. İşte bu fikri savaş sonrası Allah(c.c) vardır diyen iki büyük dinde yani İslamiyet ve Hristiyanlık aleminde dinsizliğe karşı bir birliktelik oluşmuştur. Kurulan bazı siyasi birliktelikler, tüm dünyayı etkisi altına alan komünizmin etksini zayıflatarak neredeyse ortadan kaldıracak seviyeye getirmiştir. Geçmişte birçok ülkeyi etkisine altına alan komünizm şimdilerde sadece adı kalmış ve göstermelik bir kaç ülkede de resmi olarak cılız bir vaziyette devam etmektedir. 

Sonrasında da Allah’tan niyazımız odur ki Hristiyanlık dini İslam dinine itaat edip teslim olacaktır. Kirlerinden arınıp inşallah Müslüman olacaklardır. Avrupa’nın İslam’a girip Peygamberimizi (sav)kabul etmeleri her ne kadar bazılarına çok uzak görünse de bu müjde Allah’ın(c.c) kudreti ile inşallah gerçekleşecektir.


Yorum Yap

Yorumlar